Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
 • Oznam "Európsky deň športu"

  Vo štvrtok všetci športujeme. Bližšie info:

  Europsky_den_sportu.pdf

 • OZNAM tanečnej školy SEAL DANCE SCHOOL

  Dobrý deň Vážení rodičia,
  Touto cestou by sme  chceli pozvať Vaše ratolesti na úvodné otvorené
  tréningy našej tanečnej školy SEAL DANCE SCHOOL ktoré budú priamo
  v priestoroch školy ZADARMO.
  Po  skúsenosti ktorú sme zažili na SEAL Show, ktorú sme mali na ZŠ
  Žitavská, veríme že záujem bude prevyšovať kapacity. Preto by sme Vás
  chceli poprosiť o zaslanie informácie či sa vaša ratolesť zúčastní na email
  sealdanceschool@gmail.com Zároveň by sme Vás chceli požiadať o napísanie
  oznamu pre pani učiteľky, že sa dieťa zúčastní do Žiackej knižky.
  Otvorené tréningy (následne aj klasický kurz) budú v časoch:
  14:00-15:00 Streda
  14:00- 15:00 Piatok
  Pre bližšie info nás taktiež kontaktujte na email sealdanceschool@gmail.com
  Tešíme sa na vaše deti a veríme, že im spravíme parádne lekcie počas celého
  roka.
  S pozdravom,
  Martin Nikolič

  http://www.sealdanceschool.com/#onas

 • OZNAM "Obnovené priestory školy"

  Prázdniny skončili a žiaci sa opäť zišli, aby spolu s pedagógmi privítali nový školský rok aj na ZŠ A. Dubčeka. Určite najviac sa do školy tešili malí prváčikovia, ktorí sa tento školský rok oboznámia s tajomstvami, ktoré v sebe ukrývajú jednotlivé vyučovacie predmety. Ich odhodlanie a chuť učiť sa a dozvedieť sa niečo nové, im bolo vidieť na ich tvárach. Nie len pre nich, ale pre všetkých žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí sú pripravené zmodernizované priestory v ŠKD klubovni. Vedenie školy z vlastných zdrojov zakúpilo pre žiakov 1.-4. ročníkov nový nábytok, sedacie zostavy, hracie prvky v celkovej sume 6300 €. Tu budú tráviť svoj voľný čas spolu s pani vychovávateľkami, ktoré pomohli tieto priestory skrášliť a vytvoriť tak čo najpríjemnejšie prostredie pre žiakov.
  Z nového vybavenia školskej kuchyne za 14380  €, ktoré financovala škola, sa okrem žiakov I. stupňa môžu tešiť všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni. Vedenie školy počas letných prázdnin vymenilo staré vybavenie za nové stoly, stoličky, príbory ale aj kuchynské zariadenia, ktoré potešili nie len žiakov, ale aj pani kuchárky. Novo zariadená výdajňa čakala od 4. septembra aj na dôchodcov z Karlovej Vsi, ktorí prichádzajú na obedy do školy A. Dubčeka.
  Želáme všetkým žiakom, pedagógom i zamestnancom školy, aby školský rok 2017/2018 bol plný úspechov.

  Fotografie TU a TU

 • OZNAM "OLOmánia"

  Naša škola sa v šk. roku 2017/18  zapojila do OLOmánie – zberu pet fliaš, tetrapakov a plechoviek. Žiaci môžu nosiť tento odpad do zbernej šatne, alebo triediť priamo v triede do pridelených vriec.

  Prosíme odpad nosiť už zošliapnutý a vymytý kvôli zmenšeniu objemu a zamedzeniu šírenia zápachu v šatni!

  Viac informácií TU

  Webstránka  o projekte TU.

 • OZNAM "Krúžky pre 2. st."

  Krúžky pre žiakov 2. stupňa nájdete v ľavom menu.

  Zoznam krúžkov Kruzok(1).docx

  Poukazy treba odovzdať triednej učiteľke do stredy 13. 9. 2017

 • OZNAM Združenia rodičov

  Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, o.z. pozýva širokú verejnosť na oficiálne otvorenie športovo-cvičiacej plochy v športovom areáli ZŠ A. Dubčeka.

  Pozvánka TU

   

 • OZNAM "Zoznam krúžkov 1. stupeň"

  Zoznam krúžkov na I. stupni

  Slovenčinárik                          utorok                         Mgr. Z.Koyšová

  Športový krúžok                      štvrtok                        Mgr. N. Bučková

  Loptové hry                            štvrtok                        Mgr. N Michálková

  Keramický krúžok                    utorok a streda            Mgr. V. Pétery- Lajčiaková

  Výtvarný krúžok                      štvrtok                        Mgr. V. Pétery- Lajčiaková

  Aby som bol fit                        pondelok                     Mgr. V. Pétery- Lajčiaková

  Ručné práce                            štvrtok                        Mgr. V. Pétery- Lajčiaková

  Spevácky krúžok                     utorok                         PaedDr. D Franková

  Varenie na I. stupni                streda, štvrtok              Mgr. Alžbeta Slavíková

  Hýbeme sa                      pondelok, utorok                 Mgr. Iveta Klinková

  Učenie hrou                            streda                         Mgr. Iveta Klinková

  Hráme sa anglicky 1.a 2.roč. piatok                            Mgr. M. Výbošťoková

  Lit.- dramatický 3.,4.,5., roč. utorok                           Mgr. M. Výbošťoková

  Zumba                                   streda                         Mgr. M. Výbošťoková

  Detská joga                                                               A. Braunerová

 • OZNAM "Školský facebook"

  Milí návštevníci našej stránky,

  dovoľujeme si Vás upozorniť na našu novú facebookovú stránku. Odkaz je v hornom menu celkom vpravo. Odkaz na FB-stránku rodičov bol presunutý na podstránku Združenie rodičov v ľavom menu.

 • OZNAM

  Kontakt na Školskú jedáleň

  Telefón:    02/ 654 28 301,

  e-mailová adresa:  sjzs.majernikova@gmail.com

 • OZNAM k začiatku školského roka

  Vedenie školy oznamuje žiakom, že začiatok školského roka je 4 septembra 2017.

  Žiaci 1. ročníka nastupujú pred budovou školy o 8.30 hod. a prinesú si so sebou aktovku.

  Žiaci 2. - 9. ročníka začínajú o 8.00 hod..

  V tento deň sa žiaci neprezúvajú.

  Obedy sa vydávajú od 11.00 do 13.00.

 • OZNAM "Tehlička"

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do verejnej zbierky Tehlička.

  Tehlicka_podakovanie.pdf

  Bližšie info v sekcii Školské akcie TU a vo vedľajšom okne.

 • OYNAM "Challenge Day 31.5.2017"

  Challenge Day 31.5.2017

   

  Pozývame rodičov aj priateľov našej školy na 15-minútové cvičenie, ktoré začne presne o 9.30 hod. pred školou. 

  Čítajte :http://www.karlovaves.sk/aktuality/karlovestania-rozkrutia-kolesa-v-boji-proti-rakovine/

 • OZNAM "Festival Cirkul´art"

  V piatok 2. júna od 9.30 h sa na školskom námestí pred ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici predstaví Divadlo Jaja s interaktívnym divadelným predstavení, kde sa vyšantia deti i dospelí. Nasledovať bude od 10.30 h predstavenie talianskeho herca, klauna, pouličného umelca a maliara Luigiho Ciottu.

  Viac na http://www.karlovaves.sk/aktuality/znamy-festival-cirkulart-sa-predstavi-aj-v-karlovej-vsi/

 • OZNAM " Obnova športového areálu"

  O obnove športového areálu školy si prečítajte:  Oznam_o_vystavbe_sportovej_plochy_zverejnenie_workout.pdf

 • OZNAM "pre žiakov NBV"

  Pozvánka na piatkovú sv. omšu:

  2. júna v piatok ráno o 7.10 – 7.45 hod v kostole na Dlhých Dieloch.

 • OZNAM" Ku Dňu narcisov"

   

  Dňa 7.4.2017 sa naša škola zapojila do verejno-prospešnej zbierky „Deň narcisov“ na pomoc onkologickým pacientom.

  Ďakujeme všetkým zamestnancom školy, rodičom a žiakom za dobrovoľné príspevky, ktoré dosiahli sumu 369,91 euro. Výsledky zbierky za celé Slovensko a informácie o použití prostriedkov budú zverejnené na stránke www.lpr.sk.

  Osobitné poďakovanie patrí dobrovoľníkom z 9.A triedy – Katke Hudecovej, Rebeke Camastrovej, Lucke Gážiovej, Galine Betkovej, Laure Bednárikovej a Adamovi Zsigovi, ktorí neváhali vyjsť do ulíc aj v tohtoročnom nepriaznivom počasí a pomáhali šíriť myšlienku Dňa narcisov.

  ÚPRIMNE ĎAKUJEME!

 • OZNAM "Ukončenie zberu papiera"

  Zber papiera končí 31. mája 2017.

  Upozorňujeme rodičov a žiakov, aby po tomto termíne nenosili papier.

  Vyhodnotenie súťaže v zbere bude v polovici júna.

  Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť v zbere!

 • OZNAM "Príchod do ŠvP"

  Žiaci 6. A, 6. B a 7. A prišli do ŠvP v poriadku.

 • OZNAM "Obnova športového areálu školy"

  Obnova športového areálu školy je už v plnom prúde. Vo fotoalbume si môžete pozrieť, ako pokračuje. Ďalšie info nájdete na podstránke Združenia rodičov, ktoré je realizátorom.

  Oznam_o_vystavbe_sportovej_plochy_zverejnenie.pdf

 • Oznamujeme, že od 17. 5. 2017 začnú výkopové a stavebné práce v športovom areáli školy, ktoré realizuje Združenie rodičov a žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, o.z. 

  Obmedzenia budú trvať do konca júna.