Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
 • OZNAM "Vianočná akadémia"

  OZNAM "Vianočná akadémia"

  Milí rodičia, 

  pozývame Vás na Vianočnú akadémiu I.stupňa, ktorá sa uskutoční vovestibule školy dňa 12.12.2018 o 16.00 hod.  Tešíme sa na stretnutie s Vami.  

 • OZNAM "Výsledky v zbere papiera"

  OZNAM "Výsledky v zbere papiera"

  Výsledky v zbere papiera za mesiac sptember a október:

  ZP_september.doc​​​​​​​

  ZP_oktober.doc

  ZP_November.doc​​​​​​​


  Ďakujeme!

 • Hodina deťom

  Hodina deťom

  Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí dňa 9.11. podporili svojím finančným príspevkom zbierku „Hodina deťom.“ Tento rok sa nám podarilo vyzbierať sumu 243 eur, čo je v porovnaní s minuloročným výťažkom viac. A navyše nás hreje dobrý pocit, že sme opäť pomohli dobrej veci.

 • OZNAM "Imatrikulácia prvákov"

  OZNAM "Imatrikulácia prvákov"

  Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vás pozvať na verejnú akciu: Imatrikulácia prvákov,

  ktorá sa uskutoční dňa 24. 10. 2018, o 9, 00 hod., vo vestibule Základnej školy Alexandra Dubčeka. Tešíme sa na Vašu účasť!

 • OZNAM "Prenájom telocvične"

  ZŠ Alexandra Dubčeka ponúka na prenájom malú telocvičňu v čase:

  Pondelok: 15:00 - 16:00

  Utorok:      20:00 - 21:00

  Streda:      19:00 - 21:00

  Piatok:       16:00 - 2100 

  V prípade záujmu, prosím, kontaktujte: Ing. Andrea Dekánková, mail:eja.dekankova@gmail.com

 • OZNAM pre žiakov NBV

  OZNAM pre žiakov NBV

  Dňa 18.októbra 2018 o 9.00 hod sa žiaci navštevujúci NBV zapoja modlitbou ruženca za jednotu a pokoj, do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec.(www.miliondeti.sk).

 • OZNAM "Riaditeľské voľno"

  Vážení rodičia,

  v pondelok 29. 10. 2018 udeľujem z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno. Školská jedáleň ani školský klub detí (ŠKD) nebude v prevádzke.

  Dňa 29. 10. 2018 budú všetci žiaci odhlásení z obedov v školskej jedálni.

  Ďakujem za porozumenie.

   

  S úctou,

   

  PaedDr. Pavol Bernáth

  riaditeľ školy

 • OZNAM k športovému dňu

  Mapa

  Plagát - pozvánka

 • OZNAM "Pozvánka na športové podujatie",

  OZNAM "Pozvánka na športové podujatie",

  Športové podujatie ,,DETI A MLÁDEŽ POTREBUJÚ VZORY,,

   

  Pozývame dlhodielske deti, mládež, ľudí z Dlhých Dielov a športovcov – bežcov na športový podvečer organizovaný  nadšencami z našej komunity pre sprostredkovanie správnych vzorov deťom a mládeži. Zmeňme spolu vyrastajúcu novú generáciu detí a mládeže.

  M. Gabaj

 • OZNAM "Poďakovanie záchranárom"

  OZNAM "Poďakovanie záchranárom"

  Aj tento rok k nám počas Kurzu na ochranu života a zdravia zavítali záchranári zo Záchrannej zdravotnej služby, Antolská 11.  Žiakom predviedli ukážky prvej pomoci, ukázali im sanitku a porozprávali o svojej práci. Radi by sme zdôraznili, že napriek svojej vyťaženosti sa našim žiakom venovali vo svojom osobnom voľne. Za toto im patrí o to väčšia vďaka.

  Ďakujeme Vám, záchranári:

  Martin Veselka

  Soňa Šimorová

  Michaela Müllerová

  Bc. Dávid Vlasatý

  Ján Belačič


  Poďakovali sme aj nadriadeným: Podakovanie_-__zachranna_zdravotna_sluzba_-2018.docx

 • OZNAM "Osvetlenie bežeckej dráhy"

  Viac fotografií TU

 • OZNAM "prípravka MINIBasketbalu"

  OZNAM "prípravka MINIBasketbalu"

  Milí rodičia,

  aj v tomto školskom roku  otvárame krúžok - prípravka MINIBasketbalu - 

  - pondelok 14,30 - 15,30 - 1.-2.ročník

  - štvrtok 14,30 - 15,30 - 3.-4. ročník

  Prihlásiť sa môžete - odovzdaním vyplnením prihlášky a odovzdaním vzdelávacieho poukazu na tento krúžok buď triednej učiteľke alebo trénerovi - najneskôr na tréningu vo štvrtok 20.9.2018.  

  Tešíme sa no novú sezónu.

  MBK Karlovka

        Letáčiky Vám prinesieme aj na školu pre pani vychovávateľky.

  Ďakujeme krásne  za spoluprácu.

  Ing.Gabriela Rebrošová

  Koordinátor prípraviek MBK Karlovka

  0948948144

  Majernikova_2018-19.pptx​​​​​​​

 • OZNAM "Ponuka kurzov BENITIM"

  OZNAM "Ponuka kurzov BENITIM"

  Informácie o krúžkoch firmy BENITIM: 

  ZS-Majernikova-BENITIM.doc

 • OZNAM " OZ Združenie rodičov"

  OZNAM " OZ Združenie rodičov"

  Prispevky_pre_o.z..docx​​​​​​​

 • OZNAM "Krúžky"

  OZNAM "Krúžky"

  Ponuka krúžkov Kruzky_2018_19.docx​​​​​​​

 • OZNAM "KOŽAZ"

  10 -11. 9. 2018  Kurz na ochranu života a zdravia (branné cvičenie)

 • OZNAM "Naše mesto"

  OZNAM "Naše mesto"

  V piatok a sobotu si niekoľko desiatok dobrovoľníkov vyhrnulo rukávy a urobilo obrovský kus roboty. Len veľmi stručne: 

  1. Natretý múr za školou pri vchode do veľkej telocvične
  2. Natretý plot za školou pri vchode do veľkej telocvične
  3. Obnovené 1 ihrisko s opraveným oplotením pre ZŠ A. Dubčeka -  loptové hry
  4. Vyčistené ihrisko pre verejnosť - loptové hry,
  5. Výkopy jám, uzemnenie, šachta, zásyp jám čiernou zemou pre budovanie 8 ks stožiarov so solárnymi lampami,
  6. Oprava oplotenia jednej strany veľkeho multifunkčného ihriska,
  7. Náter oplotenia športového areálu - ul.Majerníkova.

  Finacne krytie:

  Nadacia Pontis: 450€

  MC KV: 250€

  ZS A.Dubceka: 50€

  Zdruzenie rodicov: 250€

  Materialne dary

  SPOLU 900€

  V piatok sa zúčastnilo 150 a v sobotu 40 dobrovoľníkov.

  Ďakujem úprimne všetkym za podporu.

  M. Gabaj

 • OZNAM "Rozhodnutia o prijatí žiaka do 1.roč. "

  OZNAM "Rozhodnutia o prijatí žiaka do 1.roč. "

  Rozhodnutia o prijatí žiaka do 1.roč. v šk. r. 2018/2019 si môžu rodičia prevziať denne od 8,00 do 16,00 na vrátnici školy.

 • OZNAM Združenia rodičov

  OZNAM Združenia rodičov

  Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka, o.z. sa v spolupráci zo školou zapája už 4-ty krát do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva v piatok 8. júna od 9:00 do 16:00, ktorého sa zúčasní 125 firemných dobrovoľníkov vrátane verejnosti.

  Plánováné aktivity: náter múra za školou a oplotenia, revitalizácia 2 ihrísk s opravou oplotenia za školou, výkopy pre osvetlenie bežeckej dráhy.

   

  V piatok 8. júna od 17:00, v sobotu 9. júna od 9:00 a od 16:00, v nedeľu 10. júna od 16:00 je možné pomôcť s výkopmi jám a osadením uzemnenia, osadenia betónových tvárnic a zasypania jám pre 8 ks stožiarov na solárne lampy osvetlenia bežeckej dráhy. Pozývame širokú verejnosť - rodičov, mládež, športovcov. Dajme deťom a mládeži bezpečnejší priestor výhradne na rozvoj športu a vyššiu využiteľnosť.

   

  V piatok 8. júna od 14:00 a v sobotu 9.6 od 9:00 je pripravená akcia pre žiakov - maľovanie grafiky na múr za školou - zadný vchod do telocvične. Vedie pani učiteľka Pétery Lajčiaková.

   

  Počas všetkých akcií bude zabezpečené občerstvenie a hudba. Náradie a pracovné pomôcky s farbami sú zakúpené s financii od Nadácie Pontis 450 EUR a MČ KV: 250 EUR.

   

  Ak naše aktivity chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť zaslaním finančného daru na č. účtu: SK44 7500 0000 0040 2541 5446. Uveďte prosím Meno Darcu a účel využitia financií.,,

   

  M. Gabaj

 • OZNAM ŠJ

  OZNAM ŠJ

  Dňa 30. 05. 2018 t. j. streda, bude variť v našej ŠJ známy kuchár, ktorý bude pripravovať obed spolu s kuchármi našej ŠJ. Pre všetkých je pripravené malé prekvapenie.

  vedúca ŠJ

strana: