Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
 • OZNAM "Lampiónový sprievod"

  Zajtra 17. 11. 2017  o 17tej organizuje Rodinné centrum DLHÁČIK spolu s MC KV Dlhodielsky lampionový sprievod. Bližšie informácie:

 • OZNAM "Testovanie 5"

  Upozorňujeme žiakov a rodičov 5. roč., že dňa 22. novembra 2017 (streda) sa koná Testovanie 5. Informácie o tedtovaní TU

 • OZNAM "Voľby do Rady školy"

  Vážení rodičia,

  Na triednych aktívoch dňa 12. 12. 2017 sa uskutočnia doplňujúce voľby členstva rodičov do Rady školy.

  Kandidáti sa môžu prihlásiť do 5. 12. 2017. V prihláške je nutné uviesť základné informácie o kandidátovi a v skratke popísať prínos ako člena v Rade školy. Následne bude výber kandidátov zverejnený na web stránke školy, až do termínu doplňujúcich volieb.

  Svoje prihlášky zasielajte na mail zsadubceka@centrum.sk

  Vedenie školy

 • OZNAM "Hodina deťom"

  8. 11. 2017

  Od  8.11. na našej škole prebieha dobrovoľná verejná zbierka Hodina deťom, ktorej výťažok poputuje na podporu detí a mladých ľudí Slovenska.

  Viac info :

 • OZNAM "Podporte komunitnú záhradu"

  Podporte svojím hlasovaním vybudovanie komunitnej záhrady na Dlhých dieloch:

   

  Bližšie informácie:

  MČ spolupracovala s OZ Naša záhrada na príprave projektu „Komunitná záhrada Longitálka“, ktorý  uspel v konkurencii 161 žiadostí o grant v rámci grantovej schémy „80 000 pre komunity, kde to žije“ a postúpil do druhého kola. V hodnotení odbornej komisie sa dostal do výberu 6 najlepších projektov v Bratislavskom kraji.

  Cieľom projektu je vybudovať na chátrajúcej ploche vo vnútrobloku na ulici Hany Meličkovej komunitnú záhradku.

  Od 6. do 19. novembra 2017 prebieha na stránke https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/ prebiehať verejná hlasovacia súťaž, grant nadácie VUB získajú tri projekty s najvyšším počtom hlasov. Chceme aj touto cestou poprosiť o pomoc všetkých priaznivcov záhradkárčenia a komunitného života, aby hlasovali za tento projekt a umožnili tak pretvoriť zanedbanú plochu na unikátny priestor pre stretávanie obyvateľov Dlhých dielov. 

 • OZNAM "Výsledky hygienickej kontroly"

  Výsledky hygienickej kontroly RÚVZ Bratislava, hl. mesto SR 

  CCF03112017.pdf

  CCF03112017_0001.pdf

 • OZNAM "Stanovisko vedenia ZŠ Alexandra Dubčeka"

  Stanovisko vedenia ZŠ Alexandra Dubčeka

  Vedenie školy zaznamenalo v posledných dňoch, že zo strany niektorých rodičov dochádza k šíreniu poplašných správ o tom, že na škole sa "zatajuje výskyt vírusu žltačky a zmutovaných ovčích kiahní". Dôrazne sa voči šíreniu týchto domnienok a klamstiev ohradzujeme. Ku dňu 3. 11. 2017 neevidujeme žiaden prípad výskytu vírusu Hepatitídy typu A na našej škole. Na škole sú zabezpečené všetky potrebné hygienické štandardy. Ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva nás neinformoval o tom, že na škole je "zmutovaný vírus ovčích kiahní". Počet ochorení našich žiakov nie je v ničom neobvyklý v porovnaní s ostatnými školami v okolí.

  Šírenie takýchto ničím nepodložených a hrubo zavádzajúcich poplašných informácií poškodzuje školu a môže vyvolať u širokej rodičovskej verejnosti neopodstatnené obavy. Neexistuje žiaden relevantný dôvod na to, aby si žiaci prestali plniť povinnú školskú dochádzku. V prípade, že bude šírenie týchto klamstiev pokračovať, vedenie školy obratom podnikne príslušné právne kroky voči šíriteľom týchto poplašných správ.

 • OZNAM "Výsledky v zbere papiera"

  Výsledky v zbere starého papiera: Zber_papiera.doc

   

 • OZNAM "Abeceda vitamínov"

  Pozývame rodičov a žiakov na výstavu zeleniny a ovocia "ABECEDA VITAMÍNOV", ktorá bude vo vestibule školy v dňoch 24.-27. 10. 2017.
   

 • OZNAM "Výsledky - Európsky deň športu"

  Výsledky športových zápolení žiakov na Európskom dni športu si pozrite 

   a fotky TU

   

 • OZNAM "Pozvánka na výstavu"

  Nadácia pre deti Slovenska, Miestny úrad Karlova Ves a ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

  Vás pozývajú na výstavu fotografií

  Školy s rešpektom

  9. - 13. októbra 2017

  v priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave.

  Bližšie informácie       Pozvanka_vystava.docx

 • OZNAM "Deň M. R .Štefánika"

  23. október 2017 bude netradičný školský deň, pretože žiaci 2. st. si pripomenú historickú osobnosť- M. R. Štefánika. Žiaci budú v skupinkách tvoriť projekty o tejto osobnosti a následne pred spolužiakmi svoju prácu odprezentujú.

   Bližšie info dostali žiaci od svojej slovenčinárky.

 • OZNAM tanečnej školy SEAL DANCE SCHOOL

  Dobrý deň Vážení rodičia,
  Touto cestou by sme  chceli pozvať Vaše ratolesti na úvodné otvorené
  tréningy našej tanečnej školy SEAL DANCE SCHOOL ktoré budú priamo
  v priestoroch školy ZADARMO.
  Po  skúsenosti ktorú sme zažili na SEAL Show, ktorú sme mali na ZŠ
  Žitavská, veríme že záujem bude prevyšovať kapacity. Preto by sme Vás
  chceli poprosiť o zaslanie informácie či sa vaša ratolesť zúčastní na email
  sealdanceschool@gmail.com Zároveň by sme Vás chceli požiadať o napísanie
  oznamu pre pani učiteľky, že sa dieťa zúčastní do Žiackej knižky.
  Otvorené tréningy (následne aj klasický kurz) budú v časoch:
  14:00-15:00 Streda
  14:00- 15:00 Piatok
  Pre bližšie info nás taktiež kontaktujte na email sealdanceschool@gmail.com
  Tešíme sa na vaše deti a veríme, že im spravíme parádne lekcie počas celého
  roka.
  S pozdravom,
  Martin Nikolič

  http://www.sealdanceschool.com/#onas

 • OZNAM "Obnovené priestory školy"

  Prázdniny skončili a žiaci sa opäť zišli, aby spolu s pedagógmi privítali nový školský rok aj na ZŠ A. Dubčeka. Určite najviac sa do školy tešili malí prváčikovia, ktorí sa tento školský rok oboznámia s tajomstvami, ktoré v sebe ukrývajú jednotlivé vyučovacie predmety. Ich odhodlanie a chuť učiť sa a dozvedieť sa niečo nové, im bolo vidieť na ich tvárach. Nie len pre nich, ale pre všetkých žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí sú pripravené zmodernizované priestory v ŠKD klubovni. Vedenie školy z vlastných zdrojov zakúpilo pre žiakov 1.-4. ročníkov nový nábytok, sedacie zostavy, hracie prvky v celkovej sume 6300 €. Tu budú tráviť svoj voľný čas spolu s pani vychovávateľkami, ktoré pomohli tieto priestory skrášliť a vytvoriť tak čo najpríjemnejšie prostredie pre žiakov.
  Z nového vybavenia školskej kuchyne za 14380  €, ktoré financovala škola, sa okrem žiakov I. stupňa môžu tešiť všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni. Vedenie školy počas letných prázdnin vymenilo staré vybavenie za nové stoly, stoličky, príbory ale aj kuchynské zariadenia, ktoré potešili nie len žiakov, ale aj pani kuchárky. Novo zariadená výdajňa čakala od 4. septembra aj na dôchodcov z Karlovej Vsi, ktorí prichádzajú na obedy do školy A. Dubčeka.
  Želáme všetkým žiakom, pedagógom i zamestnancom školy, aby školský rok 2017/2018 bol plný úspechov.

  Fotografie TU a TU

 • OZNAM "OLOmánia"

  Naša škola sa v šk. roku 2017/18  zapojila do OLOmánie – zberu pet fliaš, tetrapakov a plechoviek. Žiaci môžu nosiť tento odpad do zbernej šatne, alebo triediť priamo v triede do pridelených vriec.

  Prosíme odpad nosiť už zošliapnutý a vymytý kvôli zmenšeniu objemu a zamedzeniu šírenia zápachu v šatni!

  Viac informácií TU

  Webstránka  o projekte TU.

 • OZNAM "Krúžky pre 2. st."

  Krúžky pre žiakov 2. stupňa nájdete v ľavom menu.

  Zoznam krúžkov Kruzok(1)(1).docx

  Poukazy treba odovzdať triednej učiteľke do stredy 13. 9. 2017

 • OZNAM Združenia rodičov

  Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, o.z. pozýva širokú verejnosť na oficiálne otvorenie športovo-cvičiacej plochy v športovom areáli ZŠ A. Dubčeka.

  Pozvánka TU

   

 • OZNAM "Zoznam krúžkov 1. stupeň"

  Zoznam krúžkov na I. stupni

  Slovenčinárik                          utorok                         Mgr. Z.Koyšová

  Športový krúžok                      štvrtok                        Mgr. N. Bučková

  Loptové hry                            štvrtok                        Mgr. N Michálková

  Keramický krúžok                    utorok a streda            Mgr. V. Pétery- Lajčiaková

  Výtvarný krúžok                      štvrtok                        Mgr. V. Pétery- Lajčiaková

  Aby som bol fit                        pondelok                     Mgr. V. Pétery- Lajčiaková

  Ručné práce                            štvrtok                        Mgr. V. Pétery- Lajčiaková

  Spevácky krúžok                     utorok                         PaedDr. D Franková

  Varenie na I. stupni                streda, štvrtok              Mgr. Alžbeta Slavíková

  Hýbeme sa                      pondelok, utorok                 Mgr. Iveta Klinková

  Učenie hrou                            streda                         Mgr. Iveta Klinková

  Hráme sa anglicky 1.a 2.roč. piatok                            Mgr. M. Výbošťoková

  Lit.- dramatický 3.,4.,5., roč. utorok                           Mgr. M. Výbošťoková

  Zumba                                   streda                         Mgr. M. Výbošťoková

  Detská joga                                                               A. Braunerová

 • OZNAM "Školský facebook"

  Milí návštevníci našej stránky,

  dovoľujeme si Vás upozorniť na našu novú facebookovú stránku. Odkaz je v hornom menu celkom vpravo. Odkaz na FB-stránku rodičov bol presunutý na podstránku Združenie rodičov v ľavom menu.

 • OZNAM

  Kontakt na Školskú jedáleň

  Telefón:    02/ 654 28 301,

  e-mailová adresa:  sjzs.majernikova@gmail.com