• Kontakty

   • Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava
   • p. tajomníčka:
    0911 827 571
    + 421 2 65 44 48 64
   • Majerníkova 62
    841 05 Bratislava
    Slovakia
   • tel.: 0903 410 590
    e-mail: riaditel.zsadubceka@gmail.com
   • tel.:+ 421 2 65 42 83 01,  0903 794 353
    e-mail: sjzs.majernikova@gmail.com
   • 0910 827 571 (po 14:00 hod)
   • Mgr. Zuzana Balogáčová
    zuzana.balogacova@zsadubceka.edupage.org
   • Mgr. Ľubica Jančaťová
    email: lubica.jancatova@zsadubceka.edupage.org
  • Prihlásenie