Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Pavol Bernáth Rozvrh
Riaditeľ
riaditel.zsadubceka@gmail.com
 
 
PaedDr. Zita Andrýsková Rozvrh
Zástupkyňa
zita.andryskova@gmail.com
 
 
PhDr. Helena Kačurová Rozvrh
Zástupkyňa
zsad.kacurova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Bartošová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
Zástupca v triede: 9.B
a.bartosova7@gmail.com
 
 
Silvia Bošková Rozvrh
Vychovávateľka
silvia.boskova@hotmail.com
 
 
Alena Braunerová Rozvrh
Vychovávateľka
braunerova@azet.sk
 
 
Mgr. Danka Brejčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Zástupca v triede: 6.A
dankabrejcakova@gmail.com
 
 
Mgr. Nadežda Bučková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
zsbuckova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Čermáková Rozvrh
Učiteľka
cermakovadaniela1@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Fašungová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
fasungovamarta@gmail.com
Foto PaedDr. Darina Franková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
dariafrank@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Gebrlínová Rozvrh
Učiteľka
gebrlinovanika@gmail.com
 
 
Mgr. Danica Gürtlerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
zsgurtlerovad@gmail.com
 
 
Mgr. Karolína Hlásniková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
kajahl@pobox.sk
 
 
Mgr. Marika Chowaniecová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Zástupca v triede: 8.A
chowaniecova@centrum.sk
 
 
Mgr. Daniel Ihnacik Rozvrh
Učiteľ
dan.ihnacik@gmail.com
Foto Mgr. Mária Jančová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
Zástupca v triede: 7.A
m.jancova17@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Klinková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
zsklinkovai@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Korbíniová Rozvrh
Vychovávateľka
zuzana.korbiniova@gmail.com
 
 
PaedDr. Zuzana Koyšová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
zskoysovaz@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Kučiaková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
Zástupca v triede: 6.C
triednau@gmail.com
 
 
Mgr. Nikola Lapšanská Rozvrh
Učiteľka
lapsanska.nikola@gmail.com
 
 
PhDr. Soňa Medveďová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
sonamedv@gmail.com
 
 
Mgr. Nadežda Michálková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
zsmichalkovan@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Mináriková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
k.minarikova1010@gmail.com
 
 
Mgr. Ingrid Murínová Rozvrh
Učiteľka
inkamur@hotmail.com
 
 
Mgr. Monika Nemcová Školský špeciálny pedagóg
monikanemcova6@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Pazičová Rozvrh
Vychovávateľka
pazicova.mon@gmail.com
 
 
Eva Perbecká Rozvrh
Vychovávateľka
eva.perbecka@gmail.com
Foto Mgr. Vladimíra Pétery - Lajčiaková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
ladusik.vpl@gmail.com
 
 
Mgr. Terézia Rückschlossová Pedagogický asistent
Foto Mgr. Dušana Sabová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
dusana.sabova@gmail.com
 
 
Ing. Margita Sabová Učiteľka
sabova.skola@gmail.com
Foto Mgr. Slávka Saladiová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
saladiova.s@gmail.com
 
 
Jana Sekelská Rozvrh
Vychovávateľka
sekelskajana40@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Schmiedtová Pedagogický asistent
 
 
Mgr. Alžbeta Slavíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
hugi.slavikova@azet.sk
 
 
Mgr. Veronika Šefčíková Rozvrh
Učiteľka
sefcikov@gmail.com
Foto Mgr. Soňa Štancelová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
Zástupca v triede: 8.B
stancelova.zsadubceka@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Valigová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Triedna učiteľka: 6.C
Zástupca v triede: 7.B
matasirotnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Vámošová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Zástupca v triede: 9.A
vamosova7@centrum.sk
 
 
Silvia Vlková Rozvrh
Vychovávateľka
sisa1312@post.sk
Foto Mgr. Martina Výbošťoková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
vybostokova4a@gmail.com
 
 
Carmen Záhorská Rozvrh
Vychovávateľka
caramel.zah@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Voľné miesta na našej škole