Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

O našej škole...

 

 

Rozhodnutia o prijatí žiaka do 1.roč. v šk. r. 2018/2019 si môžu rodičia prevziať denne od 8,00 do 16,00 na vrátnici školy.

Zoznam krúžkov

Pre 1. a 2. stupeň:    

Kruzky_2018_19(1).docx

2018/19

Zoznam akcií 1. stupeň

Link na podrobnejšie informácie TU

Vianočný jarmok

Vianočná akadémia

Plyšáky pre zázračné deti.

2. A zdobí stromček na Primacionalnom námestí

Výchovný koncert

Imatrikulácie prvákov

Koncert v Sl. filharmónii

Hvezdáreň Brno

Zoologická záhrada - projekt OLOMÁNIA

Dopravné ihrisko

Zoznam akcií 2. stupeň

Link na podrobnejšie informácie TU

 

Vianočný jarmok

Vianočná Viedeň - exkurzia

Lokalita vo florbale

Hudobná akadémia

Výchovný koncert

Zbierka pre Slobodu zvierat

Škola ide na Slovan

Exkurzia do Častej - Papierničky

Exkurzia do Serede - Múzeum holokaustu

Exkurzia do Modry

Deň knižníc

Deň jazykov

Exkurzia do veternej elektrárne a čokoládovne v Rakúsku

Koncert v Sl. filharmónii

Zoologická záhrada - projekt OLOMÁNIA

Kurz prvej pomoci so zdravotníkmi zo Záchrannej služby

Deň jazykov

Zoznam akcií ŠKD

Korčuliarsky kurz

Šarkaniáda

2017/18

Zoznam akcií 2017/18 1. stupeň

Link na podrobnejšie informácie TU

 

Zážitkové učenie s Kozmixom

Noc s Andersenom

Veľkonočná výstava

Hviezdoslavov Kubín

Vianočná akadémia

Pytagoriáda

Tvorivé dielne v ÚĽUV-e

Bowlingový turnaj 3. A

Návšteva KidsHouse, zábavno-športového centra

Bienále ilustrácií

Halloween na AJ

Deň jabĺk

Výstava šarkanov

Imatrikulácie prvákov

Výchovný koncert Doktor zdravie

Abeceda vitamínov

Európsky deň športu

Dporavné ihrisko

Projekt Olománia - návšteva ZOO

 

Zoznam akcií 2017/18 2. stupeň

Link na podrobnejšie info:   TU

 

Bilblia očami detí šk. kolo

Burza kníh

Okres. kolo CHO

Matematický Klokan

Šk. kolo Hviezdoslavovho Kubína

Školské kolo biolog. olympiády

Suťaž"Navrhni obal na zošit"

Charitatívna zbierka "Tehlička 2018"

Lyžiarsky kurz

Exkurzia v Ústave pamätí národa - 9. A

Školské kolo chemickej olympiády

Školské kolo geografickej olympiády

Hokej Slovan - Traktor Čeljabinsk

Vianočná Viedeň

Pytagoriáda

Dejepisná exkurzia do koncentračného tábora v Seredi

Fyzikálno-chemická šou

Návšteva hrobu A. Dubčeka

Celoslovenská súťaž v rétorike: "Mládež a odkaz A. Dubčeka"

Rovesnícka mediácia

Testovanie 5

KOMPARO

Zbierka "Hodina deťom"

Vodárenské múzeum

Návšteva útulku zvierat

Projektový deň - Stretnutie so Štefánikom

Abeceda vitamínov

Záložka do knihy spája školy

Exkurzia do Veternej elektrárne

Exkurzia do Modry

Légiovlak - Dopravné múzeum

Výchovný koncert Doktor zdravie

Európsky deň športu

Projekt Olománia - návšteva ZOO

Zoznam akcií 2017/18 ŠKD

Karneval

Lyžiarsky kurz

Korčuliarsky kurz

Šarkaniáda

Zdobenie medovníčkov

Divadelné interaktívne predstavenie

Zábavné popoludnie s rozprávkou

Deň Zeme

Plavecký kurz

Akadémia ku Dňu matiek

Deň radosti

   Vitajte 

OZNAMY

 • OZNAM "Pre deviatakov"

  Vážení rodičia a milí deviataci,

  dátum Testovania 9 a podávania prihlášok na stredné školy sa blíži.

  Bližšie informácie o T 9 sú TU

  Informácie o stredných školách si môžete prečítať TU

  Aj ďalšie informácie postupne zverejňujeme na našej stránke v sekcii " PRE ŽIAKOV" v hornom menu.

 • OZNAM pre žiakov NAV

  V piatok 11. 1. 2019 o 7.10 hod. sa v kostole na Dlhých dieloch uskutoční sv. omša pre žiakov našej školy.

 • Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky vaše plány zdaria vám zo srdca želá

  kolektív zamestnancov ZŠ Alexandra Dubčeka.

 • OZNAM "Mikulášska zbierka"

  Chceli by sme touto cestou vyjadriť vďaku všetkým deťom našej školy, ktoré počas tohtoročného Mikuláša nemysleli len na svoje bruško plné sladkých dobrôt, ale aj na deti, ktoré nemajú podmienky na to, aby im rodičia mohli zaobstarať mikulášsku nádielku. Tak čo deti tento rok učinili? Vďaka spolupráci našej školy s občianskym združením Úsmev ako dar, deti mohli doniesť sladkosti pre deti zo sociálne slabších rodín, z nízkoprahových centier a detských domovov. Ďakujeme, že štedrosť a nesebeckosť jednotlivcov prispela k tomu, že sa nazbierali až štyri plné nákupné tašky sladkých dobrôt. Budeme sa tešiť na spoluprácu aj o ďalší rok.

 • OZNAM "Vianočná akadémia"

  Milí rodičia,

  pozývame Vás na Vianočnú akadémiu I.stupňa, ktorá sa uskutoční vovestibule školy dňa 12.12.2018 o 16.00 hod. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 • OZNAM "Výsledky v zbere papiera"

  Výsledky v zbere papiera za mesiac sptember a október:

  ZP_september.doc​​​​​​​

  ZP_oktober.doc

  ZP_November.doc​​​​​​​


  Ďakujeme!

 • Hodina deťom

  Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí dňa 9.11. podporili svojím finančným príspevkom zbierku „Hodina deťom.“ Tento rok sa nám podarilo vyzbierať sumu 243 eur, čo je v porovnaní s minuloročným výťažkom viac. A navyše nás hreje dobrý pocit, že sme opäť pomohli dobrej veci.

 • OZNAM "Imatrikulácia prvákov"

  Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vás pozvať na verejnú akciu: Imatrikulácia prvákov,

  ktorá sa uskutoční dňa 24. 10. 2018, o 9, 00 hod., vo vestibule Základnej školy Alexandra Dubčeka. Tešíme sa na Vašu účasť!

 • ZŠ Alexandra Dubčeka ponúka na prenájom malú telocvičňu v čase:

  Pondelok: 15:00 - 16:00

  Utorok: 20:00 - 21:00

  Streda: 19:00 - 21:00

  Piatok: 16:00 - 2100

  V prípade záujmu, prosím, kontaktujte: Ing. Andrea Dekánková, mail:eja.dekankova@gmail.com

 • OZNAM pre žiakov NBV

  Dňa 18.októbra 2018 o 9.00 hod sa žiaci navštevujúci NBV zapoja modlitbou ruženca za jednotu a pokoj, do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec.(www.miliondeti.sk).