• OZNAM "Informácie pre I. stupeň:"

      Organizácia vyučovania počas rekonštrukcie vnútorných priestorov školy

      Informácie pre I. stupeň:

      20.06.2022 – 22.06.2022

      Vyučovanie – od 8:00 do 11:45 hod.

      Školský klub detí – od 11:45 do 16:00 hod.

      Školská jedáleň bude v prevádzke.

      23.06.2022 – 29.06.2022

      Neprebieha vyučovanie z dôvodu riaditeľského voľna.

     • OZNAM "Riaditeľské voľno"

      Riaditeľ Základnej školy Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) poskytuje všetkým žiakom školy z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno od 23.06.2022 (štvrtok, vrátane) do 29.06.2022 (streda, vrátane).

     • OZNAM "Rovesnícka mediáca na 2. stupni sa opäť rozbieha"

      Konflikty, hádky a iné problematické typy správania v triedach sa dajú riešiť aj inými cestami, ako len autoritatívne rozhodnúť mocou učiteľa. Sú situácie, kedy si to môžu žiaci vyriešiť sami. Potrebujú na to však vyškolených rovesníckych mediátorov.

      Pred siedmimi rokmi naša škola v snahe eliminovať takéto nežiadúce prejavy správania medzi žiakmi vstúpila do projektu rovesníckej mediácie. Po Covidom vynútenej dvojročnej prestávke tento školský rok opäť začína cyklus piatich školení pod odborným vedením lektorky pani Mgr. Dušany Bieleszovej.

    • OZNAM "Deň bez školských tašiek"
     • OZNAM "Deň bez školských tašiek"

      Pre žiakov 2. st.

      Na mesiac jún si pre Vás školský parlament pripravil akciu v podobe Dňa bez školských tašiek. Poďme takto osláviť, že sme v tomto školskom roku z väčšej časti mohli chodiť do našej školy a covid nás nepripravil o prezenčnú dochádzku tak, ako sme sa možno báli, či predpokladali. Ako sa máš na tento deň pripraviť?

    • OZNAM "Stĺpy mieru"
     • OZNAM "Stĺpy mieru"

      Mierová hora a stĺpy mieru vo svete

      Projekt Stĺpy mieru vznikol po 2. svetovej vojne v Japonsku ako odozva na výbuch atómovej bomby v Hirošime a Nagasaki. Do stĺpov mieru sa osádzajú pozitívne odkazy na zachovanie mieru a života na Zemi. Od 2. svetovej vojny do dnešného dňa je vo svete postavených niekoľko miliónov takýchto stĺpov.

    • OZNAM "Deň narcisov - výnos"
     • OZNAM "Deň narcisov - výnos"

      Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy,

      V mene Ligy proti rakovine Vám všetkým, ktorí ste prispeli a tým pomohli zbierke v Deň narcisov, tlmočíme jedno úprimné velikánske DAKUJEME:) Naša ZŠ škola A. Dubčeka prispela sumou 498,56 eur.

      „Ďakujeme za nádej, že to nie je s ľudskou ochotou pomáhať vôbec také zlé, ako by sa mohlo zdať; ďakujeme za prinavrátenie energie, chuti a entuziazmu naďalej našu prácu robiť v čo najväčšom nasadení.

    • OZNAM "Detský zvierací ombudsman"
     • OZNAM "Detský zvierací ombudsman"

      Posledný aprílový piatok, 29.04. 2022, navštívila našu školu členka tímu Zvieracieho ombudsmana, mladá právnička slečna Nikola Jackuliaková. V rámci projektu Detský zvierací ombudsman školila žiakov 5.A, 6.A a 6.B triedy v oblasti ochrany a práv zvierat. Ide o vzdelávací program pre deti, ktorý má v nich prebúdzať empatiu a lásku voči zvieratám, oboznámiť ich so správnou starostlivosťou a so zásadami ochrany zvierat z morálneho aj právneho hľadiska. Dôvodom spustenia programu bola vysoká miera krutosti páchaná na zvieratách. Často sa stáva, že sa v roli tyranov ocitnú práve deti či mladiství. Niektorí si tieto skutky dokonca nahrávajú a zdieľajú na sociálnych sieťach. Členovia zvieracieho ombudsmana , ktorí sa s takýmito skutkami denne stretávajú, vnímajú ako mimoriadne dôležitú práve prevenciu v podobe vzdelávania, ktorá môže mieru krutosti na zvieratách znižovať.

     • OZNAM "Deň narcisov"

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      28. apríla (štvrtok) sa koná Deň narcisov. I naša škola sa do neho aktívne zapája . Ak sa rozhodnete prispieť na podporu tejto zbierky, účelom ktorej je získať zdroje na celoročnú adresnú pomoc onkologickým pacientom v rôznych formách, ale tiež na edukácii verejnosti - predovšetkým mladej generácie - smerom k prevencii, Liga proti rakovine naším prostredníctvom tlmočí svoje veľké poďakovanie. Narcis je symbolom podpory a spolupatričnosti už 26 rokov. Príspevok do zbierky je dobrovoľný, v ľubovoľnej sume. Ďakujeme.
      Do 6.5. je možné podporiť zbierku zaslaním SMS na 848 v hodnote 3,- Eurá.

  • Partneri

   • VectorStock - free vektorové obrázky
  • Prihlásenie

   • Školský facebook

   • Knižnica

   •                
       Otváracie hodiny:

       Pondelok 12:45 - 15:00

  • Kontakty na linky pomoci

   Linka pomoci VÚDPaP 0910 361 252 (od 08 – 18 hod.)

   IPčko.sk  www.ipcko.sk

   Krízová linka pomoci www.krizovalinkapomoci.sk 

    0800 500 333

   Dobrá linka  www.dobralinka.sk

   Linka detskej istoty   116 111

   Linka detskej dôvery  www.linkadeti.sk

   0907 401 749

   Národná linka na pomoc deťom v ohrození                  www.viacakonick.gov.sk

   • Ponuka krúžkov pre 1. stupeň

   • Šk. rok 2021/22

    klikni:
    Krúžky pre 1. stupeň

    Deň konania je predbežný, môže sa zmeniť podľa dohody s vedúcim krúžku a žiakmi.

   • Ponuka krúžkov pre 2. stupeň 

   • Šk. rok 2021/22

    klikni:

    Ponuka krúžkov

    Deň konania je orientačný, môže sa zmeniť podľa dohody so žiakmi.

  • Podpora

   počas uzavretia školy

   LINKA PODPORY:

            

    

    

    

    


   ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

   Mgr. Zuzana Balogáčová

   zuzana.balogacova

   @zsadubceka.edupage.org


   PROJEKT UNICEF

   Škola priateľská k deťom

   Klikni na obrázok:

   Skús: Kvíz o COVID-19

  • Projekt 

   Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zdravotným znevýhodnením v ZŠ Alexandra Dubčeka Bratislava

   Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

   Bližšie informácie: Projekt.docx

  • Zvonenia

   Utorok 28. 6. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Jedálny lístok

   • Pondelok27. 06.
   • D: Nátierka sardinková (20.00)
    chlieb, paradajka (65)
    ovocný čaj (150)
    O: Polievka šošovicová s mäsom a zemiakmi (200/220/250)
    Pečené buchty s lekvárom (200/240/280)
    čaj s citrónom (200/200/250)
    Ol: Nátierka syrová pena (20.00)
    chlieb, skorý kaleráb (65)
    mlieko (200)
   • Utorok28. 06.
   • D: Nátierka zo syra tofu so šunkou (20.00)
    chlieb, paprika (65)
    šípkový čaj (200)
    O: Polievka zemiaková kyslá s vajíčkom (200/220/250)
    Bravčové stehno po záhradnícky (42+85/48+100/54+115)
    tarhoňa (110)
    stolová voda (200)
    Ol: Nátierka džemová (20.00)
    chlieb (65)
    kakao (200)
   • Streda29. 06.
   • D: Nátierka syrová s cesnakom (20.00)
    chlieb, mrkva (65)
    ovocný čaj nesladený (200)
    O: Polievka paradajková s cestovinou (200/220/250)
    Poľské zrazy (80+70/90+80/100+90)
    ryža (150/170/190)
    zeleninová obloha
    prírodná ovocná šťava 100% (200)
    Ol: Cornflexi s mliekom (210)
    voda s ovocným sirupom (200)
   • Štvrtok30. 06.
   • D: Nátierka vlašská (20.00)
    chlieb, kapia (65)
    mlieko (200)
    O: Polievka zeleninová s pohánkou (200/220/250)
    Špagety al pomodoro s bazalkou a syrom (250/300/360)
    stolová voda (200)
    Ol: Detská výživa (150)
    piškóty (20)
    voda s ovocným sirupom (200)
   • Piatok01. 07.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 10239886