Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

Správy Št. šk. inšpekcie

 

V roku 2017 sa na našej škole uskutočnili dve inšpekcie.  8. 2. bola tematická inšpekcia zameraná na čitateľskú gramotnosť. Naša škola dosiahla najlepšie výsledky na Slovensku. Následne sa 18. - 20. 10. uskutočnila tematická inšpekcia zameraná na identifikáciu faktorov,  ovplyvňujúcich túto vynikajúcu úroveň čitateľskej gramotnosti. Kompletné správy:

 

Sprava_SSI_8_feb_2017.pdf

Sprava_SSI_18_20_okt_2017.pdf