Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

Projekty

SPOLU TO DOKÁŽEME

Projekt podporený Radou vlády SR v oblasti prevencie kriminality - SPOLU TO DOKÁŽEME získalo Združenie rodičov na škole. V apríli začala vzdelávacia časť – 5 mesiacov a 5 tém. Pokračovalo sa súbežne vybudovaním športovo-cvičiacej plochy za školou o rozlohe 170 m2 s 5-timi prvkami. Projekt bude ukončený v interiéri novým ponúknutým  priestorom klubovne pre žiakov II. stupňa s vybavením pre  zmysluplné trávenie času na oddych po vyučovaní. Pribudne nové vybavenie (stolný tenis, stolný futbal, vzdušný hokej, stoly, stoličky, televízor s repro a ešte logické hry a vaky na sedenie.

Združenie podporilo z rozpočtu projekt vo výške 2500 eur, Rada vlády 9000 eur, MČ 2500 eur, dobrovoľné dary viac ako 2300 eur. Odrobených bolo viac ako 750 hodín na športovej ploche, vzdelávacej časti deťom bolo venovaných 60 hodín, koordinačným prácam v škole niekoľko desiatok hodín.

Fotografie TU

JA Základy podnikania

Vzdelávací program JA Základy podnikania je voľno-časový program pre 5. a 6. ročník základných škôl. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania.

Viac si prečítate TU .

Fotky TU

Obnova komunitných záhrad

Grantový program kolegov - Kolegovia pre dobrú vec,

Projekt Obnovy komunitných záhrad, záhrada, ktorá učí.

PROJEKT JE UKONČENÝ.        

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nádácie Tesco 1800 eur so 4 zamestnancami Tesco z Dlhých Dielov, s učiteľmi a zamestnancami ZŠ A. Dubčeka, s  rodičmi a žiakmi.                                                   

Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 ďakuje všetkým za podporu  projektu.

ZOZNAM ZAKÚPENÝCH POLOŽIEK si môžete pozrieť tu.

Priebeh prác na obnove átrií a vybudovaní Záhrady, ktorá učí je zdokumentovaný

12. 9. 2015

19. 9. 2015

3. 10. 2015

10. 10. 2015

24. 10. 2015, 

Slávnostné otvorenie Záhrady, ktorá učí

28. 11. 2015

Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

Naša škola sa zapojila do projektu na podporu polytechnického vzdelávania. Získali sme pomôcky v hodnote 50 000 eur. Pozrite si ako pracujeme s pomôckami na biológii, fyzike, chémii a technike. (Klik na predmet)

Renviro

Dňa 29.9. 2015 prišiel manažér projektu z firmy Renviro pán Alan Arpay vyhodnotiť a odmeniť najaktívnejšiu triedu v zbere pet fliaš za minulý školský rok. Stali sa ňou žiaci pani učiteľky Ivetky Klinkovej z 3. B triedy.

Projekt NAŠE MESTO

Projekt NAŠE MESTO

Výzva projektu  TU

Je vymaľované....

V piatok 10. júna a v sobotu 11. júna nastal na Školskom námestí a v škole neobvyklý ruch. Zišlo sa tu mnoho ľudí, ktorí neváhali venovať svoj čas a sily, aby skrášlili prostredie pre deti aj dospelých.

Všetko začalo už oveľa skôr. Bolo treba všetko dôkladne pripraviť a zorganizovať. Najlepšie to vie hlavný organizátor p. Ing. Martin Gabaj, ktorý napísal:

"Milí priatelia dobrej veci,

som veľmi hrdý na to, čo sa nám podarilo spoločnými silami za 2 dni dosiahnuť.

Veľké poďakovanie patrí Nadácii Pontis, firemným dobrovoľníkom, MČ Karlova Ves, zamestnancom zo ZŠ A. Dubčeka, rodičom zo Zruženia rodičov a zástupcov žiakov, žiakom, dobrovoľníkom z radov občanov Bratislavy, Karloveskému športovému klubu, poslancom MČ KV, firmám - ktoré ponúkli zľavy na nákup tovaru až do 22 percent a ďalším.

Projektu sa spolu zúčastnilo do 180 dobrovoľníkov dňa 10.6 - 9.30 až 18.00 hod a 11.6 - 9.00 až 15.00 hod.

Odpracovalo sa min. 600 hodín.

 

PODARILO SA NAPLNIŤ CIELE PROJEKTU A EŠTE VIAC:

1. Školské námestie - odstránenie grafitov: hracie prvky, obrázky, osvetlenie, koše, múriky, domček s transformátorovou stanicou

2. Škola - náter priestorov šatní v suteréne a 3 vstupov - spolu 1000 m2, vynáška kovového, dreveného a zmiešaného odpadu z krytov a priestorov suterénu plavárne, 1x odvoz kov

3. Športový areál - náter plota vstup od Majerníkovej ulice, krytov, unimobuniek, bránok a košov."

Ď A K U J E M E

Fotografie TU    

Ako vznikal rozprávkový domček pod vedením p. uč. Petéry-Lajčákovej TU

Olompiáda

Žiaci našej školy opäť využili možnosť zapojiť sa do projektu spoločnosti OLO s r. o. a ZOO. 

 

Póla radí deťom

Póla radí deťom je projekt MV SR. 

Ciele projektu

  • naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách,
  • pripravovať k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci,
  • zvyšovanie právneho a sociálneho vedomia.

 

Tohto projektu sa pravidelne zúčastňuje aj naša  škola pod vedením Kpt. PaedDr. Martiny Kocsiovej. Týmto jej ďakujeme za zaujímavé, hravou a pútavou formou podané prednášky našim deťom.

Foto TU

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.