Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

Projekty

Projekty 2018/19

Škola inkluzionistov

Cieľom programu Škola inkluzionistov je vytvoriť v novom školskom roku na vybraných 20 školách priestor na rozvoj vzdelávania rešpektujúci individuálne potreby všetkých detí. Každá škola získa regionálneho konzultanta, ktorý školu vzdelávacím programom a procesom inklúzie prevedie.

Súčasťou vzdelávacieho programu pre školy je okrem rozvoja zručností zapojených účastníkov prostredníctvom troch intenzívnych workshopov aj identifikovanie východiskovej situácie na škole a hľadanie ciest ako prispôsobiť jej fungovanie reálnym potrebám inkluzívnej praxe.

Každá škola zapojená do programu získa aj finančný grant vo výške 2000 eur určený na realizáciu malých projektov. Program Škola inkluzionistov je podporený výnosom z 18. dobročinného Plesu v opere.

Bližšie informácie TU