Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
Aktuálne informácie Členovia a kontakt Bankove spojenie /rozpočet Štatút :ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA O.Z. Zápisnice 2011 - 2015 Škol.rok 2015/2016 Škol. rok 2016/17 Škol. rok 2017/18 Škol. rok 2018/19

Aktuálne informácie

Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, o.z., Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, IČO 42352941

 

Osvetlenie bežeckej dráhy:

,,Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, občianske združenie, Majerníkova  62, 841 05 Bratislava, IČO: 42352941 zrealizovalo projekt  Osvetlenie bežeckej dráhy v športovom areáli od 8. júna do 8. septembra.

Na projekte sa spolupodielalo finančne Nadácia IBM,Reifaisenbank, sponzoring finančný ale aj materiálny a finančné dary občanov z Dlhých Dielov najmä zo športového areálu.

Všetky práce boli vykonané dobrovoľníkmi: Naše Mesto 8. jún 2018 - Nadácia Pontis, rodičia ZŠ, dobrovoľníci z okolia a športovci z Dlhých Dielov. Spolu je 7 osvetľovacích bodov je vybavených kvalitným českým osvetľovacím zariadením od firmy LEDEOS s fotovoltaickými článkami 2 x 80 W, Akumulátor 24 Ah a Led svietidlo 30 W, ktoré umožňuje nastavenie času a intenzity osvetlenia. Prevádzka osvetlenia bude nastavená tak, aby bežecká dráha bola osvetlená aj v jesennom a zimnom období, hneď po zotmení s osvetlením minimálne do 21.00 hod. Svetelný svit sa  v týchto ročných obdobiach výrazne skracuje - zhoršujú sa podmienky na dobíjanie akumulátora - najkratšie a početne najnižšie osvetľované hodiny počas dňa, ktoré zabezpečia premenu svetelnej energie na elektrickú energiu. Veľká plocha solárnych článkov s výkonným akumulátorom a nastaviteľnou intenzitou lampy, by mali byť zárukou pravidelného osvetlenia bežeckej dráhy aj po zotmení od 16:30 v zime každý deň. Stožiare boli dodané firmou ELV Senec. Na všetky zakúpené komponenty boli výrobcami osvetľovacej techniky a stožiarov poskytnuté špeciálne ceny, ktoré umožnili finančne zvládnuť projekt. Firma Siemens osadila na jeden vybudovaný stožiar združením solárnu lampu, ktorej funkčnosť bude v krátkej dobe sprevádzkovaná. Umožňuje okrem premeny slnečnej energie aj premenu veternej na elektrickú. Spolu je vybudovných 8 osvetľovacích bodov na bežeckej dráhe. Keď pripočítame ešte 2 solárne lampy work-outovej cvičiacej plochy, ktoré združenie vybudovalo v roku 2017, tak je osvetlená celá dráha.

Cieľom projektu je:

1. Umožniť šporovanie počas celého roka do 21:00 hod, pokiaľ je športový areál oficiálne otvorený na športové aktivity a pritiahnuť viac občanov ku športu,

2. Zbezpečniť a znížiť negatívne správanie mladistvých a pritiahnuť ich ku športu.

 

Jeden osvetľovací bod sa podarilo zrealizovať finančne za 1100 EUR aj vďaka materiálnej podpore jedného občana z Dlhých Dielov, ktorý zabezpečil výrobou kotevných dosiek a zakúpenie uzemňovacích komponentov. Celkový projekt vyšiel na 8 000 EUR.

 

Finančné dary na doplatenie projektu 930 EUR môžete posielať stále na č. ú. o.z.: SK4475000000004025415446

 

Všetkým ľuďom, ktorí projekt podporili a ešte podporia úprimne ďakujem.

 

Martin Gabaj - predseda o.z.,,

 

 

Oznámenie o poplatkoch na šk. rok 2018/19

Prispevky_pre_o.z..docx

 

 

Obnova športovej plochy:

Oznam_o_vystavbe_sportovej_plochy_zverejnenie.docx


Výsledky prieskumu: Záujem o výučbu plávania:  

 

Dotaznik_vysledok.docx


 

Združenie má stránku na facebook: 

https://www.facebook.com/Združenie-rodičov-školy-ZŠ-Dubčeka-1435159880124488/