Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov 2% dane Školská jedáleň Kontakt Známky

 

 

INFORMÁCIE

 

 

Nedeľa 7. 2. 2016

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 7.2.2016)
Dávid Kux (9.B)
Andrej Tazberík (3.A)
Liliana Šuleková (1.D)
Zajtra (Pondelok 8.2.2016)
Laura Škrovanová (4.B)
Zoja Niczová (5.A)
Pozajtra (Utorok 9.2.2016)
Nina Pšenáková (1.D)

   Vitajte na stránkach našej školy 

OZNAMY

 • 5. 2. 2016

  Oznamujem žiakom a rodičom, že od 8. 2. 2016 je škola v plnej prevádzke:

  1. Vyučovanie vo všetkých triedach je podľa platného rozvrhu.
  2. Školský klub detí je v prevádzke od 6.30 do 17.30 hod.
  3. Školská jedáleň je v plnej prevádzke.
  4. Výpisy polročných vysvedčení odovzdajú žiakom triedni učitelia 8. 2. 2016.

   PaedDr. Pavol Bernáth

 • 6. 2. 2016

  Rodičia detí z Karlovej Vsi, spoločenské organizácie z Karlovej Vsi a aktívni občania Karlovej Vsi, vyjadria svoju podporu a svoje poďakovanie štrajkujúcim učiteľom zo základných a stredných škôl:

  „Učitelia, ďakujeme!“

  pochod vďaky slovenským učiteľom

  Pozvánka na pochod:

 • 5. 2. 2016

  Vážení rodičia,

  ďakujeme vám za veľkú podporu, ktorú ste nám počas štrajku neustále prejavovali. 

  Naďalej budeme pokračovať v podporných aktivitách, alternatívnym spôsobom, za zlepšenie školstva. O týchto aktivitách vás budeme priebežne informovať na stánke školy.

  Prosíme vás aj naďalej o podporu a aktívne zapojenie sa do akcií. Chceme dosiahnuť lepšie školstvo pre naše deti.

 • 3. 2. 2016

  Stanovisko predsedu Rady školy pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

  Ako predseda Rady školy sa dištancujem a nesúhlasím s informáciami  uverejnenými v médiách a na internete o negatívnych správach o ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, ktoré vznikli v súvislosti s návrhom na zrušenie alebo vytvorením elokovaného pracoviska ZŠ Veternicová 20.

 • 3. 2. 2016

  Na základe vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto nie je možné vydávať v školskej jedálni obed do vlastných prinesených nádob. Porušovali by sa tým hygienické predpisy platné pre školské stravovanie.

  vedúca šk. jedálne