Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov 2% dane Školská jedáleň Kontakt Známky

Vitajte na stránkach našej školy

Na stránke pribudlo...

Novinky

Pozvánka Rady rodičov o.z.
4. 9. 2014

Vážení rodičia

Dovoľujem si Vás pozvať na riadne zasadnutie Rady rodičov o.z. , ktoré sa uskutoční dňa: 22.09.2013 od 18:00 – 19.30 v budove ZŠ A.Dubčeka

Program :

1, Otvorenie, prezentácia, voľba predsednictva ( predseda,takomník,hospodár) ,overovateľa zápisnice

OZNAM

DŇA 23. SEPTEMBRA 2014 O 17.00 HOD.

BUDE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE.

VŠETKÝCH SRDEČNE POZÝVAME!

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY, KTORÉ PONÚKAJÚ NAŠI UČITELIA

Vážení rodičia!

V tomto školskom roku Vám ponúkame záujmové krúžky, ktoré začínajú v októbri 2014 a končia v máji 2015. Ide o krúžky, za ktoré neplatíte. Vaše deti na krúžky prihlasujete na základe vzdelávacích poukazov, ktoré Vám pošlú Vaši triedni učitelia. Poukazy treba podpísať, odovzdať triednemu učiteľovi aj keď Vaše dieťa nebude mať záujem o žiadny krúžok.

PONUKA KRÚŽKOV NA ŠK. ROK 2014/15, V RÁMCI VZDELÁVACÍCH POUKAZOV PRE I. STUPEŇ

ABY SOM BOL „FIT“: p. Pétery Lajčiaková, III. A, krúžok je zameraný na športové aktivity, kondičné, strečingové, posilňovacie, aeróbne, relaxačné, regeneračné cvičenia, cvičenia so švihadlom, s loptou, s palicami..., joga, dýchacie cvičenia, loptové hry, aerobik... Všetky cvičenia budú vedené hravou formou, prispôsobené deťom. /pondelok, štvrtok/

PONUKA KRÚŽKOV NA ŠK. ROK 2014/15, V RÁMCI VZDELÁVACÍCH POUKAZOV PRE II. STUPEŇ

CVIČENIA Z MATEMATIKY, V. ROČ. : p. Hlásniková

CVIČENIA Z MATEMATIKY, VIII. ROČ. : p. Hlásniková

CVIČENIA Z MATEMATIKY, IX. ROČ. : p. Hlásniková

CVIČENIA Z MATEMATIKY, IX. ROČ. : p. Chovaniecová

POĎAKOVANIE

POP 2014/2015

Ministerstvo školstva vydalo Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015:

http://www.minedu.sk/data/att/6148.pdf

VÝSLEDKY TESTOVANIE 9

TESTOVANIE 9

Výsledky ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava v porovnaní s celoslovenským priemerom

 

Ani tento rok nás naši deviataci nesklamali v Testovaní 9.

photo

Streda 17. 9. 2014

Počet návštev: 3091967

Narodeniny a meniny:

Dnes (Streda 17.9.2014)

Nico Kollár (1.A)
Nina Ozábalová (3.A)
Sofia Vavrovská (1.B)

Popozajtra (Sobota 20.9.2014)

Mia Gordová (6.B)