Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov 2% dane Školská jedáleň Kontakt Známky

Vitajte na stránkach našej školy

Na stránke pribudlo...

Novinky

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

ZAČÍNAJÚ DŇOM 2. APRÍLA A KONČIA 7. APRÍLA 2015

NÁSTUP DO ŠKOLY JE 8. APRÍLA 2015

JARNÉ UPRATOVANIE - ČISTÍME KARLOVU VES
     

Vážení rodičia, učitelia, žiaci, športovci ale i dobrovoľníci!!!

Chceli by sme prispieť k čistote športového areálu a okolia školy.

28. marca 2015 od 9.30 – 11.30 hod.

VEĽKONOČNÉ VÍTANIE JARI NA NAŠEJ ŠKOLE...

30. marca od 14.00 do 15.30 hod.

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIEĽNE

organizuje ŠKD.

BURZA KNÍH A HRAČIEK

Marec- mesiac knihy

„Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“       (Erasmus Rotterdamský)

TESTOVANIE 9 - 2015

Oznamujeme rodičom a žiakom 9. ročníka, že dňa 15. 4. 2015 sa uskutoční Testovanie 9.

 

Základné informácie o testovaní T9-2015  Riadny termín:

OZNAM PRE RODIČOV, KTORÝCH DETI BOLI PRIJATÉ DO I. ROČNÍKA ZŠ A. DUBČEKA

Prosíme zákonných zástupcov, aby si vyzdvihli rozhodnutie o prijatí svojich detí do I. ročníka v školskom roku 2015/ 2016 na vedení školy denne v čase od 7.00 do 16.00 hod.

PET FĽAŠE ZA 100 €...

Od januára 2015 začíname novým spôsobom zberu PET fliaš.

V každej triede a pri telocvičniach je zvlášť kontajner na PET fľaše.

Firma RENVIRO bude každý štvrtok zbierať a vymieňať vrecia s fľašami.

ZBER PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV

Chceli by sme Vám oznámiť, že naďalej na našej škole prebieha zber vrchnákov z plastových fliaš, džúsov, jogurtových nápojov, mlieka, čistiacich prostriedkov, aviváží... Vrchnáky môžete odovzdať na vrátnici našej školy alebo triednym učiteľom.

Zber je časovo neobmedzený.

KONCERT S ENVIROMENTÁLNOU TÉMATIKOU

Dňa 9. marca 2015 sa na našej škole uskutočnila vzdelávacia šou pod názvom "ECO MOBILITY TOUR", ktorú moderovali Thomas Puskailer a Martin Madej. Cieľom tour bolo nenásilnou, zábavnou formou zvýšiť enviromentálne povedomie žiakov, a tak priblížiť problematiku nášho životného prostredia.

AKO VYUŽIŤ 2% VAŠICH DANÍ ZA ROK 2014???

Vážení rodičia ,

dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2014

Ak ste sa rozhodli pomôcť aj Vy, prostredníctvom poukázania Vášho podielu zaplatenej dane oz Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ Alexandra Dubčeka, prinášame Vám návod,

photo

Sobota 28. 3. 2015

Počet návštev: 3544587

Narodeniny a meniny:

Dnes (Sobota 28.3.2015)

Zajtra (Nedeľa 29.3.2015)

Sofia Bugárová (9.A)
Jakub Kusalík (2.B)

Popozajtra (Utorok 31.3.2015)

Michal Urban (5.A)