Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov 2% dane Školská jedáleň Kontakt Známky

Vitajte na stránkach našej školy

Na stránke pribudlo...

Novinky

„Englishman on the road“

Dňa 27. 11. 2014 navštívil našu školu v rámci projektu „Englishman on the Road“  študent Thomas, poslucháč univerzity v Bristole, aby žiakom 8. a 9. ročníka priblížil svoju krajinu a rodné mesto. Viac si môžete prečítať, keď kliknete na odkaz:

Vzácna návšteva

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

https://zsadubceka.edupage.org/text15/

PREČO PRIVIESŤ VAŠE DIEŤA NA ZÁPIS DO NAŠEJ ŠKOLY? ČO VÁM PONÚKAME?

AKO SME "TURISTIKOVALI"...

V sobotu 17.1. 2015 sme uskutočnili druhé stretnutie turistického krúžku. Prihlásiť sa mohol ktokoľvek z našej školy.
Úlohou detí bolo nájsť ...
NOVÝ KURZ NA NAŠEJ ŠKOLE - RADOSŤ DETÍ ZO ZDRAVEJ STRAVY

KURZ JE ZAMERANÝ NA PODPORU ZDRAVEJ VÝŽIVY DETÍ, KTORÝ HRAVOU A ZÁBAVNOU FORMOU VEDIE KU KONZUMÁCII ZDRAVÝCH A ČERSTVÝCH POTRAVÍN.

PREZRITE SI NASLEDUJÚCE LINKY:

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ...

 Akcie organizované školou v škol. roku 2014-2015

- 31 krúžkov  v rámci voľnočasových aktivít
- Ochrana človeka a prírody -  jesenná časť, s ukážkami donucovacích prostriedkov
- Žiaci sú zapojení v Detskom parlamente školskom i okresnom
- 9. ročník absolvoval rozbory testov s psychológom na profesijnú orientáciu
- Účasť na výstave Tutanchamonova hrobka
- Fotografovanie žiakov na portréty
- Účasť na Karloveskej olympiáde
- Účasť na exkurzií v geologickom ústave D. Štúra 8. roč.
- Výstava Abeceda vitamínov 1. aj 2. stupeň
- Deň jabĺk
- Deň knižníc -  2. stupeň
- Účasť na celoslovenskej súťaži v  rétorike: Mládež a odkaz  A. Dubčeka
- Zážitková hodina BIO 7. roč. – srdce
- Teambuilding o vzťahoch pre žiakov 5.B
- Testovanie KOMPARO pre žiakov 9. ročníka
- Poistenie žiakov pri krádeži
- Prezentácia z gymnázia Gercenova
- Účasť a vystúpenie žiakov na spomienkovej slávnosti na Slavíne
- Beseda s archeológom 6. roč.
- Účasť na hudobnej akadémií
- Memoriál A. Dubčeka
- Účasť žiakov na streleckej lige
- Účasť žiakov na futbalovom turnaji
- Účasť žiakov na stolnotenisovom turnaji
- Šermiarske divadelné predstavenie 3.- 9.roč.
- Beseda o sektách 8. ročník
- Zážitkové hodiny s lektorkami z IUVENTY
- Návšteva dopravného ihriska 1.st.
- Návšteva BIBIANY 1.st.
- Návšteva hudobného múzea 2.D
- Návšteva SNG
- Vzťahy v triede - beseda s psychologičkou / 1.st. priebežne podľa voľných termínov /
- Prednáška nadp. Kočišovej pre žiakov 2.roč. na tému „Bezpečne na cestách“
- Zážitkové hodiny z EKOVÝCHOVY  recyklácia papiera, ako si vyrobiť papier / priebežne podľa voľných termínov lektoriek /1. st.
- Zber papiera, PET fliaš, vrchnákov z PET fliaš, použitých baterií
- Návšteva filmového predstavenia – 1. stupeň
- Vianočný jarmok
- Návšteva divadelného predstavenia – 1. stupeň
- Vianočné zvyky a koledy – program v kinosále pripravili p. uč. so žiakmi 2. stupňa
- Protidrogová prevencia – výchovné pôsobenie na žiakov prostredníctvom tried. uč.
- Exkurzia do predvianočnej Viedne
- Korčuliarsky kurz – ŠKD
- Exkurzia do SNG – 1. C
- Predmetové súťaže a olympiády – školské kolá

ZBER PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV

Chceli by sme Vám oznámiť, že naďalej na našej škole prebieha zber vrchnákov z plastových fliaš, džúsov, jogurtových nápojov, mlieka, čistiacich prostriedkov, aviváží... Vrchnáky môžete odovzdať na vrátnici našej školy alebo triednym učiteľom.

Zber je časovo neobmedzený.

OZNAM RADY RODIČOV

Rade rodičov sa podarilo získať pre školu 15 ks LCD monitorov.

K 15 ks novým PC skrinkám, ktoré zafinacovalo a zakúpilo o. z. ABECEDA v januári 2014 pribudnú monitory LCD značky HP a Philips. Staré veľke monitory bude možné nahradiť modernejšou technológiou. Výsledkom vzájomnej spolupráce je,  že sa podarilo pre našich žiakov zmodernizovať 1 PC učebňu.

POĎAKOVANIE

POP 2014/2015

Ministerstvo školstva vydalo Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015:

http://www.minedu.sk/data/att/6148.pdf

photo

Piatok 30. 1. 2015

Počet návštev: 3413364

Narodeniny a meniny:

Dnes (Piatok 30.1.2015)

Richard Hupka (9.B)
Ema Dubovská (3.B)
Ema Klinková (8.B)

Pozajtra (Nedeľa 1.2.2015)

Anna Krasnovská (9.C)
Tatiana Ružičková (3.A)
Tatiana Švecová (7.A)

Popozajtra (Pondelok 2.2.2015)

Veronika Kapelová (9.B)
Erik Hrušovský (4.B)
Erik Lackovič (9.A)
Erik Lukan (7.B)