Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov 2% dane Školská jedáleň Kontakt Známky

Vitajte na stránkach našej školy

Na stránke pribudlo...

Novinky

NOVÝ OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCOROČNÝCH DRUHÁKOV

Vzhľadom na to, že sa situácia k 15. 8. 2014 zmenila, v školskom roku 2014/2015 sa triedy zlučovať nebudú. To znamená, I.D /v tomto šk. roku II.D/ sa nebude deliť.

Vedenie školy

OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCOROČNÝCH DRUHÁKOV

Ak sa situácia k 15. 8. 2014 nezmení, budeme musieť z organizačných dôvodov v školskom roku 2014/15 zlúčiť triedy a zo štyroch tried vytvoriť tiedy tri. Deliť budeme deti, ktoré chodili do I.D.

Vedenie školy

NÁSTUP DO ŠKOLY PO PRÁZDNINÁCH

Školský rok 2014/15 začína dňom 2. septembra 2014.

ÚRADNÉ HODINY POČAS PRÁZDNIN

KAŽDÚ STREDU  OD 9.00 HOD. DO 12.00 HOD.

LETNÉ PRÁZDNINY

 

 

 

 od 30. júna do 29. augusta 2014

POP 2014/2015

Ministerstvo školstva vydalo Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015:

http://www.minedu.sk/data/att/6148.pdf

VÝSLEDKY TESTOVANIE 9

TESTOVANIE 9

Výsledky ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava v porovnaní s celoslovenským priemerom

 

Ani tento rok nás naši deviataci nesklamali v Testovaní 9.

photo

Sobota 23. 8. 2014

Počet návštev: 3045712

Narodeniny a meniny:

Dnes (Sobota 23.8.2014)

Laura Bednáriková (7.A)
Mária Lujza Dúbravská (8.A)
Nikolas Valachovič (3.A)
Filip Ivanov (1.B)
Filip Koller (5.B)
Filip Sidorják (9.B)

Pozajtra (Pondelok 25.8.2014)

Katarína Lajová (4.A)
Ľudovít Ronin (1.B)

Popozajtra (Utorok 26.8.2014)

Patrik Dekret (3.A)
Šimon Dvonč (1.C)
Nicolas Katolín (2.B)
Dejan Lamoš (4.B)
Richard Slovák (6.B)
Rebecca Wurelly (9.B)
Samuel Bezák (5.A)
Samuel Gbelec (7.B)
Samuel Luky (7.B)
Samuel Michajlov (2.C)
Samuel Rosenberg (8.A)