Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Darina Franková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Fašungová
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Koyšová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Výbošťoková
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Klinková
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dušana Sabová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Mináriková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danica Gürtlerová
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimíra Pétery - Lajčiaková
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Michálková
Foto
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Slavíková
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Bučková
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Saladiová
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Valigová
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Štancelová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Soňa Medveďová
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danka Brejčáková
Foto Foto Foto Foto Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Bartošová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kučiaková
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Vámošová
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karolína Hlásniková
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marika Chowaniecová
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Jančová
Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019