Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Pavol Bernáth Rozvrh
Riaditeľ
riaditel.zsadubceka@gmail.com
 
 
PaedDr. Zita Andrýsková Rozvrh
Zástupkyňa
zita.andryskova@gmail.com
 
 
PhDr. Helena Kačurová Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Čitateľský krúžok
zsad.kacurova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Bartošová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
Zástupca v triede: 9.B
Vedie krúžok: Kreatívne dielničky
a.bartosova7@gmail.com
 
 
Silvia Bošková Rozvrh
Vychovávateľka
silvia.boskova@hotmail.com
 
 
Alena Braunerová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Detská joga
braunerova@azet.sk
 
 
Mgr. Danka Brejčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Zástupca v triede: 6.A
Vedie krúžok: Loptové hry pre chlapcov 5. a 6. ročníka
dankabrejcakova@gmail.com
 
 
Mgr. Nadežda Bučková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
Vedie krúžok: Športový krúžok Buď fit
Vedie krúžok: Športový krúžok I
zsbuckova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Čermáková Rozvrh
Učiteľka
cermakovadaniela1@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Fašungová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
fasungovamarta@gmail.com
Foto PaedDr. Darina Franková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Spevácky krúžok s muzikoterapiou
dariafrank@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Gebrlínová Rozvrh
Učiteľka
gebrlinovanika@gmail.com
 
 
Mgr. Danica Gürtlerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Školské noviny
zsgurtlerovad@gmail.com
 
 
Mgr. Karolína Hlásniková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Hravá matematika pre 8. ročník
Vedie krúžok: Hravá matematika pre 9. ročník
Vedie krúžok: Šikovné ručičky
kajahl@pobox.sk
 
 
Mgr. Marika Chowaniecová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Zástupca v triede: 8.A
Vedie krúžok: Matematika 9
chowaniecova@centrum.sk
 
 
Mgr. Daniel Ihnacik Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Futbalový krúžok pre 4. a 5. ročník
Vedie krúžok: Futbalový krúžok pre 6. a 7. ročník
dan.ihnacik@gmail.com
Foto Mgr. Mária Jančová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
Zástupca v triede: 7.A
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka pre 9. ročník
Vedie krúžok: Hravá slovenčina
m.jancova17@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Klinková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Športový krúžok
Vedie krúžok: Učenie hrou
zsklinkovai@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Korbíniová Rozvrh
Vychovávateľka
zuzana.korbiniova@gmail.com
 
 
PaedDr. Zuzana Koyšová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: Hráme sa s textami
Vedie krúžok: Origamy
zskoysovaz@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Kučiaková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
Zástupca v triede: 6.C
Vedie krúžok: Varíme - pečieme
triednau@gmail.com
 
 
Mgr. Nikola Lapšanská Rozvrh
Učiteľka
lapsanska.nikola@gmail.com
 
 
PhDr. Soňa Medveďová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
sonamedv@gmail.com
 
 
Mgr. Nadežda Michálková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Loptové hry
zsmichalkovan@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Mináriková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
k.minarikova1010@gmail.com
 
 
Mgr. Ingrid Murínová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Vybíjaná pre dievčatá 2. stupeň
inkamur@hotmail.com
 
 
Mgr. Monika Nemcová Školský špeciálny pedagóg
monikanemcova6@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Pazičová Rozvrh
Vychovávateľka
pazicova.mon@gmail.com
 
 
Eva Perbecká Rozvrh
Vychovávateľka
eva.perbecka@gmail.com
Foto Mgr. Vladimíra Pétery - Lajčiaková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
Vedie krúžok: Keramický krúžok
ladusik.vpl@gmail.com
 
 
Mgr. Terézia Rückschlossová Pedagogický asistent
Foto Mgr. Dušana Sabová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Mladý recitátor
Vedie krúžok: Tvorivko
dusana.sabova@gmail.com
 
 
Ing. Margita Sabová Učiteľka
sabova.skola@gmail.com
Foto Mgr. Slávka Saladiová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Vedie krúžok: Chemický krúžok
Vedie krúžok: Mladý zdravotník
saladiova.s@gmail.com
 
 
Jana Sekelská Rozvrh
Vychovávateľka
sekelskajana40@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Schmiedtová Pedagogický asistent
 
 
Mgr. Alžbeta Slavíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Varenie na I. stupni
hugi.slavikova@azet.sk
 
 
Mgr. Veronika Šefčíková Rozvrh
Učiteľka
sefcikov@gmail.com
Foto Mgr. Soňa Štancelová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
Zástupca v triede: 8.B
Vedie krúžok: Matmix 5
Vedie krúžok: Turistický
stancelova.zsadubceka@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Valigová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Triedna učiteľka: 6.C
Zástupca v triede: 7.B
Vedie krúžok: Babinec
Vedie krúžok: Biologicko - chemický krúžok
matasirotnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Vámošová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Zástupca v triede: 9.A
vamosova7@centrum.sk
 
 
Silvia Vlková Rozvrh
Vychovávateľka
sisa1312@post.sk
Foto Mgr. Martina Výbošťoková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Spoznaj západné Slovensko
Vedie krúžok: Zumba
vybostokova4a@gmail.com
 
 
Carmen Záhorská Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Tvorivé ručičky
caramel.zah@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.11.2018

Voľné miesta na našej škole