Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

2. stupeň

Olympiády

Termínovník súťaží - klikni


    Matematické súťaže 

           Matematická olympiáda              Matematický klokan

                                                                      

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                             

                    Pytagoriáda                   

                                                                         

                                                                                                

                                                                                        

                            

 


           Geografická olympiáda

                                                    

                                     


 

       Biologická olympiáda

                                          


 

 

     Dejepisná olympiáda

 

                                                                   

                                     


 

        Chemické súťaže 

                Objavujeme čaro chémie

               

 

                Chemická olympiáda

                               obvod       KRAJ  

                                             

 

             Fyzikálna olympiáda
 
                                                      
                                                    
 
http://pixabay.com/cs/v%C4%9Bda-nobelova-cena-za-chemii-zdarma-29539/

 


              Jazykové olympiády