Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
Aktuálne informácie Členovia a kontakt Bankove spojenie /rozpočet Štatút :ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA O.Z. Škol.rok 2011/2012 Škol. rok 2012/2013 Škol. rok 2013/2014 Škol. rok 2014/2015 Anketa marec 2015 Škol.rok 2015/2016 Škol. rok 2016/17 Škol. rok 2017/18

Rada rodičov

Anketa marec 2015

Vážení pedagógovia,rodičia,žiaci

 

Rada rodičov má záujem, dozvedieť sa názor všetkých pedagógov,žiakov a rodičov na témy kt. sú často preberané na rade rodičov.

Preto si dovoľujeme vás osloviť s krátkou anketou .Výsledky spracuje predsedíctvo a bude informovať radu rodičov na ďalšom zasadnutí.

Anketový lístok prosíme vyplniť a vhodiť ( do 20.3.) do urny ktorá sa nachádza na vrátnici.

 

anketa_pedagogovia.pdf

anketa_ziaci.pdf

anketa_rodicia.pdf

Ďakujeme za váš názor