Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Facebook Známky

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ
riaditel.zsadubceka@gmail.com
 
 
PaedDr. Zita Andrýsková Zástupkyňa
zita.andryskova@gmail.com
 
 
RNDr. Marta Petrášová Zástupkyňa
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky - 9. ročník
zspetrasovam@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Bartošová Triedna učiteľka: 6.A
Zástupca v triede: 8.B
a.bartosova7@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Bojkovská Vychovávateľka
Vedie krúžok: Hra na flautu
Vedie krúžok: Zumba
katarina.bojkovska@gmail.com
 
 
Silvia Bošková Vychovávateľka
silvia.boskova@hotmail.com
 
 
Alena Braunerová Vychovávateľka
braunerova@azet.sk
 
 
Mgr. Danka Brejčáková Učiteľka
dankabrejcakova@centrum.sk
 
 
Mgr. Nadežda Bučková Triedna učiteľka: 5.D
Vedie krúžok: Športový krúžok
zsbuckova@gmail.com
 
 
Mgr. Paula Budzáková Učiteľka
paula.budzakova@fmph.uniba.sk
 
 
Mgr. Stanislav Bystrian Učiteľ
zs.bystrian@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Čermáková Učiteľka
cermakova.d@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Fašungová Triedna učiteľka: 4.B
fasungovamarta@gmail.com
Foto PaedDr. Darina Franková Triedna učiteľka: 2.A
dariafrank@gmail.com
 
 
Mgr. Danica Gürtlerová Triedna učiteľka: 2.B
zsgurtlerovad@gmail.com
 
 
Mgr. Karolína Hlásniková Triedna učiteľka: 7.B
Zástupca v triede: 9.A
Vedie krúžok: Tvorivé ručičky
kajahl@pobox.sk
 
 
Mgr. Marika Chowaniecová Triedna učiteľka: 8.A
Zástupca v triede: 7.A
chowaniecova@centrum.sk
Foto Mgr. Mária Jančová Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka
m.jancova17@gmail.com
 
 
PhDr. Helena Kačurová Triedna učiteľka: 4.A
helena.kacurova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Kavacká Učiteľka
kavackazs@centrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Klinková Triedna učiteľka: 1.B
Triedna učiteľka: 5.B
Vedie krúžok: Hýbeme sa
zsklinkovai@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Korbíniová Vychovávateľka
zuzana.korbiniova@gmail.com
 
 
PaedDr. Zuzana Koyšová Triedna učiteľka: 3.C
zskoysovaz@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Kučiaková Triedna učiteľka: 6.B
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka - 9. ročník
Vedie krúžok: Varíme, pečieme
triednau@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Malíková Učiteľka
Vedie krúžok: Tvorivý ateliér
zsmalikovam@centrum.sk
 
 
Mgr. Ida Masaryková Učiteľka
zsmasarykovai@centrum.sk
 
 
PhDr. Soňa Medveďová Učiteľka
Zástupca v triede: 6.B
sonamedv@gmail.com
 
 
Mgr. Nadežda Michálková Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Poznaj svoje mesto
zsmichalkovan@gmail.com
 
 
Mgr. Ingrid Murínová Učiteľka
Vedie krúžok: Fit lopty
inkamur@hotmail.com
 
 
Mgr.Art. Viera Orogváni Učiteľka
 
 
Mgr. Monika Pazičová Vychovávateľka
pazicova.mon@gmail.com
 
 
Eva Perbecká Vychovávateľka
eva.perbecka@gmail.com
Foto Mgr. Vladimíra Pétery - Lajčiaková Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Aby som bol fit
Vedie krúžok: Keramický krúžok
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
ladusik.vpl@gmail.com
 
 
Mgr. Dušana Sabová Triedna učiteľka: 1.C
Triedna učiteľka: 5.C
Vedie krúžok: Matematika pre 4. ročník
dusana.sabova@gmail.com
 
 
Ing. Margita Sabová Učiteľka
sabova.skola@gmail.com
Foto Bc. Slávka Saladiová Učiteľka
Vedie krúžok: Chemický krúžok
saladiova.s@gmail.com
 
 
Jana Sekelská Vychovávateľka
sekelskajana40@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Slavíková Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Varenie na I. stupni
hugi.slavikova@azet.sk
 
 
Mgr. Jana Smatanová Triedna učiteľka: 4.C
Vedie krúžok: Pobehajkovo
zssmatanova.jana@gmail.com
Foto Mgr. Soňa Štancelová Triedna učiteľka: 9.A
Zástupca v triede: 7.B
stancelova@pobox.sk
 
 
Mgr. Aneta Úradníková Vychovávateľka
aneta.uradnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Vámošová Triedna učiteľka: 7.A
Zástupca v triede: 8.A
vamosova7@centrum.sk
Foto Mgr. Martina Výbošťoková Triedna učiteľka: 1.A
Triedna učiteľka: 5.A
Vedie krúžok: Hráme sa po anglicky
Vedie krúžok: Literárno - dramatický krúžok
vybostokova4a@gmail.com

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2017

Voľné miesta na našej škole