Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Facebook Známky
 • OZNAM "pre žiakov NAV"

  Vo štvrtok 29. 6. sa koná sv. omša o 7:10.

 • OZNAM ŠKD "Skrátená prevádzka"

  Školský klub detí oznamuje, že v piatok 30. júna bude skrátená prevádzka do 16. hod.

 • OZNAM "Skrátené vyučovanie"

  Oznamujeme, že od pondelka 26. 6. 2017 bude z dôvodu horúčav skrátené vyučovanie nasledovne:

  1. stupeň: končí 4. vyučovacou hodinou

  2. stupeň: končí 5. vyučovacou hodinou

 • OZNAM "Pracovné ponuky"

  Pracovné miesto:

  učiteľ/ka 1. stupňa ZŠ

  Kvalifikačné predpoklady:

  požadované vzdelanie podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.; bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

  Dátum nástupu:

  1. 9. 2017

   

 • OZNAM "Tehlička"

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do verejnej zbierky Tehlička.

  Tehlicka_podakovanie.pdf

  Bližšie info v sekcii Školské akcie TU a vo vedľajšom okne.

 • OZNAM " Príchod do ŠvP Banská Belá"

  Žiaci 1.stupňa pricestovali do Švp Banská Belá a RZ Podskalie v poriadku.

 • OYNAM "Challenge Day 31.5.2017"

  Challenge Day 31.5.2017

   

  Pozývame rodičov aj priateľov našej školy na 15-minútové cvičenie, ktoré začne presne o 9.30 hod. pred školou. 

  Čítajte :http://www.karlovaves.sk/aktuality/karlovestania-rozkrutia-kolesa-v-boji-proti-rakovine/

 • OZNAM "Festival Cirkul´art"

  V piatok 2. júna od 9.30 h sa na školskom námestí pred ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici predstaví Divadlo Jaja s interaktívnym divadelným predstavení, kde sa vyšantia deti i dospelí. Nasledovať bude od 10.30 h predstavenie talianskeho herca, klauna, pouličného umelca a maliara Luigiho Ciottu.

  Viac na http://www.karlovaves.sk/aktuality/znamy-festival-cirkulart-sa-predstavi-aj-v-karlovej-vsi/

 • OZNAM " Obnova športového areálu"

  O obnove športového areálu školy si prečítajte:  Oznam_o_vystavbe_sportovej_plochy_zverejnenie_workout.pdf

 • OZNAM "pre žiakov NBV"

  Pozvánka na piatkovú sv. omšu:

  2. júna v piatok ráno o 7.10 – 7.45 hod v kostole na Dlhých Dieloch.

 • OZNAM" Ku Dňu narcisov"

   

  Dňa 7.4.2017 sa naša škola zapojila do verejno-prospešnej zbierky „Deň narcisov“ na pomoc onkologickým pacientom.

  Ďakujeme všetkým zamestnancom školy, rodičom a žiakom za dobrovoľné príspevky, ktoré dosiahli sumu 369,91 euro. Výsledky zbierky za celé Slovensko a informácie o použití prostriedkov budú zverejnené na stránke www.lpr.sk.

  Osobitné poďakovanie patrí dobrovoľníkom z 9.A triedy – Katke Hudecovej, Rebeke Camastrovej, Lucke Gážiovej, Galine Betkovej, Laure Bednárikovej a Adamovi Zsigovi, ktorí neváhali vyjsť do ulíc aj v tohtoročnom nepriaznivom počasí a pomáhali šíriť myšlienku Dňa narcisov.

  ÚPRIMNE ĎAKUJEME!

 • OZNAM "Ukončenie zberu papiera"

  Zber papiera končí 31. mája 2017.

  Upozorňujeme rodičov a žiakov, aby po tomto termíne nenosili papier.

  Vyhodnotenie súťaže v zbere bude v polovici júna.

  Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť v zbere!

 • OZNAM "Príchod do ŠvP"

  Žiaci 6. A, 6. B a 7. A prišli do ŠvP v poriadku.

 • OZNAM "Obnova športového areálu školy"

  Obnova športového areálu školy je už v plnom prúde. Vo fotoalbume si môžete pozrieť, ako pokračuje. Ďalšie info nájdete na podstránke Združenia rodičov, ktoré je realizátorom.

  Oznam_o_vystavbe_sportovej_plochy_zverejnenie.pdf

 • Oznamujeme, že od 17. 5. 2017 začnú výkopové a stavebné práce v športovom areáli školy, ktoré realizuje Združenie rodičov a žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, o.z. 

  Obmedzenia budú trvať do konca júna.

   

 • OZNAM "Zber pet fliaš končí"

  Firma Renviro končí so zberom pet fliaš na školách v Bratislave. Pet fľaše môžete nosiť do školy len do konca apríla! Začiatkom mája si firma príde vyzbierať žlté kontajnery zo škôl.

   

 • OZNAM "Deň matiek"

   

  Pozvánka na  AKADÉMIU KU DŇU MATIEK

  TU

 • OZNAM "O NAJ VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO"

  V dňoch od 6. apríla do 12. apríla prebieha na I. stupni našej školy výstava veľkonočných vajíčok spojená so súťažou " O NAJ VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO". Výstava sa bude konať vo vestibule školy.

  Vyhodnotenie súťaže bude v pondelok 10. apríla počas veľkej prestávky. Budú hodnotené 4 triedy, vždy jedna z jednotlivých ročníkov.
  Žiaci budú odmenení tortou.

  Všetkých srdečne pozývame a ďakujeme tým, ktorí nám pomáhali pri realizácii tejto súťaže.

 • OZNAM "Ocenenie učiteľov"

  Pri príležitosti Dňa učiteľov starostka Dana Čahojová ocenila dlhoročnú prácu deviatich učiteliek základných a materských škôl, medzi ktorými boli aj naše pani učiteľky Mária  Jančová a Daria Franková. Bližšie informácie na

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1390044114388327.1073741890.840899042636173&type=3 

  Fotky TU

 • OZNAM Združenia rodičov "Projekt Spolu to dokážeme"

  Projekt: SPOLU TO DOKAZEME

  Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, o.z. ziskalo finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Bratislava - z programu  0D60103.U14902, 0D60701.33096 podľa zákona č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, podľa zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa uznesenia č. 1 zo zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality zo dňa 19. decembra 2016 na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality „Spolu to dokážeme“ v sume 9 000,00 EUR, slovom : deväťtisíc EUR

    z toho:          bežné výdavky vo výške 4 500,00 eur,

                       kapitálové výdavky vo výške 4 500,00 eur

  Martin Gabaj, predseda o.z.

  Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

   

       Prílohy k projektu:

  Zmluva_c._7_BA_2017_Zdruzenie_rodicov_a_ziakov_na_ZS_A._Dubceka.docx

  Priloha_4_III_korekcia.pdf

  Ziadost_finalna_verzia_10.pdf