Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Facebook Známky

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Martina Výbošťoková
1.B Triedny učiteľ Mgr. Iveta Klinková
1.C Triedny učiteľ Mgr. Dušana Sabová
2.A Triedny učiteľ PaedDr. Darina Franková
2.B Triedny učiteľ Mgr. Danica Gürtlerová
2.C Triedny učiteľ Mgr. Vladimíra Pétery - Lajčiaková
3.A Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Michálková
Foto
3.B Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Slavíková
3.C Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Koyšová
4.A Triedny učiteľ PhDr. Helena Kačurová
4.B Triedny učiteľ Mgr. Marta Fašungová
4.C Triedny učiteľ Mgr. Jana Smatanová
5.A Triedny učiteľ Mgr. Martina Výbošťoková
5.B Triedny učiteľ Mgr. Iveta Klinková
5.C Triedny učiteľ Mgr. Dušana Sabová
5.D Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Bučková
6.A Triedny učiteľ Mgr. Anna Bartošová
6.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Kučiaková
7.A Triedny učiteľ Mgr. Daniela Vámošová
7.B Triedny učiteľ Mgr. Karolína Hlásniková
8.A Triedny učiteľ Mgr. Marika Chowaniecová
8.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Jančová
Foto Foto Foto Foto
9.A Triedny učiteľ Mgr. Soňa Štancelová
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2017