Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

O našej škole...

 

 

Sobota 24. 2. 2018

Zoznam krúžkov

Pre 1. stupeň:    Zoznam_kruzkov_pre_1.st.docx

Pre 2. stupeň:    Kruzok(1)(1).docx

Zoznam akcií 2017/18 1. stupeň

Link na podrobnejšie informácie TU

 

Vianočná akadémia

Pytagoriáda

Tvorivé dielne v ÚĽUV-e

Bowlingový turnaj 3. A

Návšteva KidsHouse, zábavno-športového centra

Bienále ilustrácií

Halloween na AJ

Deň jabĺk

Výstava šarkanov

Imatrikulácie prvákov

Výchovný koncert Doktor zdravie

Abeceda vitamínov

Európsky deň športu

Dporavné ihrisko

Projekt Olománia - návšteva ZOO

 

Zoznam akcií 2017/18 2. stupeň

Link na podrobnejšie info:   TU

Hokej Slovan - Traktor Čeljabinsk

Vianočná Viedeň

Pytagoriáda

Dejepisná exkurzia do koncentračného tábora v Seredi

Fyzikálno-chemická šou

Návšteva hrobu A. Dubčeka

Celoslovenská súťaž v rétorike: "Mládež a odkaz A. Dubčeka"

Rovesnícka mediácia

Testovanie 5

KOMPARO

Zbierka "Hodina deťom"

Vodárenské múzeum

Návšteva útulku zvierat

Projektový deň - Stretnutie so Štefánikom

Abeceda vitamínov

Záložka do knihy spája školy

Exkurzia do Veternej elektrárne

Exkurzia do Modry

Légiovlak - Dopravné múzeum

Výchovný koncert Doktor zdravie

Európsky deň športu

Projekt Olománia - návšteva ZOO

   Vitajte 

OZNAMY

 • Názov pozície:

  Pracovník v prevádzke, pomocný kuchár, kuchár

  Ponúkame zaujímavý osobný príplatok podľa výkonu práce

  Miesto práce:

  ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

  Rozsah pracovného času:

  Plný pracovný úväzok

  Dátum nástupu:

  Ihneď

  Vzdelanie:

  Základné, nižšie stredné vzdelanie

  Počet rokov praxe:

  Vhodná aj pre absolventa

  Kontakt:

  Magdaléna Škerková, tel: 02/6542 8301, mail: sjzs.majernikova@gmail.com

 • Darovanie vašich 2% zo zaplatenej dane za rok 2017

  Zruženie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, o.z., Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, IČO 42352941, IBAN: SK92 7500 0000 0040 1977 5875 na zasadnutí 13.2.2018 odsúhlasilo kampaň na poukázanie 2% zo zaplatenej dane za rok 2017 na účely:

  1. Podpora vzdelávania – vybavenia tried
  2. Podpora klubovne pre 2. st.
  3. Podpora pre rozvoj a obnovu športového areálu Majerníkova
 • V roku 2017 sa na našej škole uskutočnili dve inšpekcie. 8. 2. bola tematická inšpekcia zameraná na čitateľskú gramotnosť. Naša škola dosiahla najlepšie výsledky na Slovensku. Následne sa 18. - 20. 10. uskutočnila tematická inšpekcia zameraná na identifikáciu faktorov, ovplyvňujúcich túto vynikajúcu úroveň čitateľskej gramotnosti. Kompletné správy TU

 • Informácie o podávaní prihlášok na stredné školy získate po kliknutí na odkaz:

 • Súťaž v zbera papiera pokračuje!

  Ďakujeme všetkým, ktorí nosia starý papier do zberu a aj takýmto spôsobom prispievajú k ochrane životného prostredia. Vďaka patrí aj a p. učiteľkám a žiakom, ktorí sa starajú o triedenie a prípravu prineseného papiera na odvoz.

  Výsledky za mesiace december a január

  December.pdf

  Januar.pdf

  Víťaza čaká odmena!

 • 19. marca 2018 sa bude konať súťaž Matematický klokan pre žiakov 1. - 8. ročníka. Prihlásiť sa môžu u p. učiteľky Hlásnikovej, kabinet na 3. poschodí, do 9. februára. polatok je 4. eurá. Bližšie info : http://matematickyklokan.sk/

 • Vážení rodičia,

  v súčasnosti prebieha rekonštrukcia spojovacej chodby. Zhotoviteľ stavenisko oplotil kvôli bezpečnosti žiakov. Prosíme o trpezlivosť počas rekonštrukcie.

 • V piatok 9. 2. sa koná tradičná piatková omša o 7. 10 v kostole na Dlhých dieloch.

 • Zápisnica z výsledkov volieb do Rady školy, ktoré sa konali dňa 12. 12. 2017:

  Zapisnica_z_volieb_do_RS.pdf