Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Facebook Známky

 

 

INFORMÁCIE

Tehlička

Deň otvorených dverí

Čo sa dialo pozrite:

TU

Program

 

O našej škole

 

Pondelok 24. 7. 2017

Plán akcií

Plánované akcie a podujatia na školský rok podľa plánov predmetových komisií a metodických združení: 

Rámcový plán celoškolských podujatí PK a MZ

Zápis prvákov

2%

Toto tlačivo treba vyplniť a zaniesť na daňový úrad:

Vyhlásenie

   Vitajte na stránkach našej školy 

OZNAMY