Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

O našej škole...

 

 

Rozhodnutia o prijatí žiaka do 1.roč. v šk. r. 2018/2019 si môžu rodičia prevziať denne od 8,00 do 16,00 na vrátnici školy.

Zoznam krúžkov

Pre 1. stupeň:    Zoznam_kruzkov_pre_1.st.docx

Pre 2. stupeň:    Kruzok(1)(1).docx

Zoznam akcií 2017/18 1. stupeň

Link na podrobnejšie informácie TU

 

Zážitkové učenie s Kozmixom

Noc s Andersenom

Veľkonočná výstava

Hviezdoslavov Kubín

Vianočná akadémia

Pytagoriáda

Tvorivé dielne v ÚĽUV-e

Bowlingový turnaj 3. A

Návšteva KidsHouse, zábavno-športového centra

Bienále ilustrácií

Halloween na AJ

Deň jabĺk

Výstava šarkanov

Imatrikulácie prvákov

Výchovný koncert Doktor zdravie

Abeceda vitamínov

Európsky deň športu

Dporavné ihrisko

Projekt Olománia - návšteva ZOO

 

Zoznam akcií 2017/18 2. stupeň

Link na podrobnejšie info:   TU

 

Bilblia očami detí šk. kolo

Burza kníh

Okres. kolo CHO

Matematický Klokan

Šk. kolo Hviezdoslavovho Kubína

Školské kolo biolog. olympiády

Suťaž"Navrhni obal na zošit"

Charitatívna zbierka "Tehlička 2018"

Lyžiarsky kurz

Exkurzia v Ústave pamätí národa - 9. A

Školské kolo chemickej olympiády

Školské kolo geografickej olympiády

Hokej Slovan - Traktor Čeljabinsk

Vianočná Viedeň

Pytagoriáda

Dejepisná exkurzia do koncentračného tábora v Seredi

Fyzikálno-chemická šou

Návšteva hrobu A. Dubčeka

Celoslovenská súťaž v rétorike: "Mládež a odkaz A. Dubčeka"

Rovesnícka mediácia

Testovanie 5

KOMPARO

Zbierka "Hodina deťom"

Vodárenské múzeum

Návšteva útulku zvierat

Projektový deň - Stretnutie so Štefánikom

Abeceda vitamínov

Záložka do knihy spája školy

Exkurzia do Veternej elektrárne

Exkurzia do Modry

Légiovlak - Dopravné múzeum

Výchovný koncert Doktor zdravie

Európsky deň športu

Projekt Olománia - návšteva ZOO

Zoznam akcií 2017/18 ŠKD

Karneval

Lyžiarsky kurz

Korčuliarsky kurz

Šarkaniáda

Zdobenie medovníčkov

Divadelné interaktívne predstavenie

Zábavné popoludnie s rozprávkou

Deň Zeme

Plavecký kurz

Akadémia ku Dňu matiek

Deň radosti

   Vitajte 

OZNAMY

 • Žiaci 5. A a 5. B prídu zajtra 22.6. zo ŠvP na zastávku MHD pri TESCO do 14.00.

  Žiaci 5. C, 6. A a 6. B prídu zo ŠvP o 17. hod.

 • Vedenie školy oznamuje, že od pondelka 18. júna bude vyučovanie opäť v normálnom režime. Začína o 8. hod.

 • V piatok a sobotu si niekoľko desiatok dobrovoľníkov vyhrnulo rukávy a urobilo obrovský kus roboty. Len veľmi stručne:

  1. Natretý múr za školou pri vchode do veľkej telocvične
  2. Natretý plot za školou pri vchode do veľkej telocvične
  3. Obnovené 1 ihrisko s opraveným oplotením pre ZŠ A. Dubčeka - loptové hry
  4. Vyčistené ihrisko pre verejnosť - loptové hry,
  5. Výkopy jám, uzemnenie, šachta, zásyp jám čiernou zemou pre budovanie 8 ks stožiarov so solárnymi lampami,
  6. Oprava oplotenia jednej strany veľke
 • Všetci žiaci 1. stupňa pricestovali do Školy v prírode v poriadku.

 • Vedenie školy oznamuje, že vzhľadom na pretrvávajúce horúčavy bude od pondelka 11. 6. do piatka 15. 6. 2018 skrátené vyučovanie ( hodina 40 min.). Pozor: VYUČOVANIE ZAČINA O 7.30 HOD. podľa nasledujúceho časového rozvrhu:

  1. hod. 07,30 - 08,10 hod. prestávka 5 min.

  2. hod. 08,15 - 08,55 hod. prestávka 10 min.

  3. hod. 09,05 - 09,45 hod. prestávka 10 min.

  4. hod. 09,55 - 10,35 hod. prestávka 5 min.

  5. hod. 10,40 - 11,20 hod. prestávka 5 min.

 • Rozhodnutia o prijatí žiaka do 1.roč. v šk. r. 2018/2019 si môžu rodičia prevziať denne od 8,00 do 16,00 na vrátnici školy.

 • Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka, o.z. sa v spolupráci zo školou zapája už 4-ty krát do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva v piatok 8. júna od 9:00 do 16:00, ktorého sa zúčasní 125 firemných dobrovoľníkov vrátane verejnosti.

  Plánováné aktivity: náter múra za školou a oplotenia, revitalizácia 2 ihrísk s opravou oplotenia za školou, výkopy pre osvetlenie bežeckej dráhy.

  V piatok 8. júna od 17:00, v sobotu 9. júna od 9:00 a od 16:00, v nedeľu 10. júna od 16:00 je možné pomôcť s výkopmi jám a osadením uzemnenia, osadenia betónových tvárnic a zasypania jám pre 8 ks stožiarov na solárne lampy osvetlenia bežeckej dráhy. Pozývame širokú verejnosť - rodičov, mládež, športovcov. Dajme deťom a mládeži bezpečnejší priestor výhradne na rozvoj športu a vyššiu využiteľnosť.

 • Výsledky v zbere papiera za mesiac apríl TU

  máj Zber_papiera_maj.doc

  Ďakujeme!

 • Dňa 30. 05. 2018 t. j. streda, bude variť v našej ŠJ známy kuchár, ktorý bude pripravovať obed spolu s kuchármi našej ŠJ. Pre všetkých je pripravené malé prekvapenie.

  vedúca ŠJ

 • Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka o.z. v spolupráci s komunitou dobrovoľníkov a finančných zdrojov z dotácie pre prevenciu kriminality, rozpočtu združenia, dotácie MČ KV, darov občanov v roku 2017 vybudovalo gymnasticko - workoutovú cvičiacu plochu o rozlohe 170 m2 v športovom areáli s 2 solárnymi lampami získanými darom, ktorá slúži pre deti, mládež, športovcov – obyvateľov z časti Dlhé diely.

  M. Gabaj

  Podrobnejšie Sportovy_areal.pdf

  https://www.karlovaves.sk/aktuality/v-areali-zs-a-dubceka-sa-crta-nove-ihrisko/