Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

O našej škole...

 

 

Streda 22. 11. 2017

Zoznam krúžkov

Pre 1. stupeň:    Zoznam_kruzkov_pre_1.st.docx

Pre 2. stupeň:    Kruzok(1)(1).docx

Zoznam akcií 2017/18 1. stupeň

Link na podrobnejšie informácie TU

Halloween na AJ

Deň jabĺk

Výstava šarkanov

Imatrikulácie prvákov

Výchovný koncert Doktor zdravie

Abeceda vitamínov

Európsky deň športu

Dporavné ihrisko

Projekt Olománia - návšteva ZOO

 

Zoznam akcií 2017/18 2. stupeň

Link na podrobnejšie info:   TU

Celoslovenská súťaž v rétorike: "Mládež a odkaz A. Dubčeka"

Rovesnícka mediácia

Testovanie 5

KOMPARO

Zbierka "Hodina deťom"

Vodárenské múzeum

Návšteva útulku zvierat

Projektový deň - Stretnutie so Štefánikom

Abeceda vitamínov

Záložka do knihy spája školy

Exkurzia do Veternej elektrárne

Exkurzia do Modry

Légiovlak - Dopravné múzeum

Výchovný koncert Doktor zdravie

Európsky deň športu

Projekt Olománia - návšteva ZOO

   Vitajte 

OZNAMY

 • Zajtra 17. 11. 2017 o 17tej organizuje Rodinné centrum DLHÁČIK spolu s MC KV Dlhodielsky lampionový sprievod. Bližšie informácie:

 • Upozorňujeme žiakov a rodičov 5. roč., že dňa 22. novembra 2017 (streda) sa koná Testovanie 5. Informácie o tedtovaní TU

 • Vážení rodičia,

  Na triednych aktívoch dňa 12. 12. 2017 sa uskutočnia doplňujúce voľby členstva rodičov do Rady školy.

  Kandidáti sa môžu prihlásiť do 5. 12. 2017. V prihláške je nutné uviesť základné informácie o kandidátovi a v skratke popísať prínos ako člena v Rade školy. Následne bude výber kandidátov zverejnený na web stránke školy, až do termínu doplňujúcich volieb.

  Svoje prihlášky zasielajte na mail zsadubceka@centrum.sk

  Vedenie školy

 • 8. 11. 2017

  Od 8.11. na našej škole prebieha dobrovoľná verejná zbierka Hodina deťom, ktorej výťažok poputuje na podporu detí a mladých ľudí Slovenska.

  Viac info :

 • Podporte svojím hlasovaním vybudovanie komunitnej záhrady na Dlhých dieloch:

  Bližšie informácie:

  MČ spolupracovala s OZ Naša záhrada na príprave projektu „Komunitná záhrada Longitálka“, ktorý uspel v konkurencii 161 žiadostí o grant v rámci grantovej schémy „80 000 pre komunity, kde to žije“ a postúpil do druhého kola. V hodnotení odbornej komisie sa dostal do výberu 6 najlepších projektov v Bratislavskom kraji.

  Cieľom projektu je vybudovať na chátrajúcej ploche vo vnútrobloku na ulici Hany Meličkovej komunitnú záhradku.

 • Výsledky hygienickej kontroly RÚVZ Bratislava, hl. mesto SR

  CCF03112017.pdf

  CCF03112017_0001.pdf

 • Stanovisko vedenia ZŠ Alexandra Dubčeka

  Vedenie školy zaznamenalo v posledných dňoch, že zo strany niektorých rodičov dochádza k šíreniu poplašných správ o tom, že na škole sa "zatajuje výskyt vírusu žltačky a zmutovaných ovčích kiahní". Dôrazne sa voči šíreniu týchto domnienok a klamstiev ohradzujeme. Ku dňu 3. 11. 2017 neevidujeme žiaden prípad výskytu vírusu Hepatitídy typu A na našej škole. Na škole sú zabezpečené všetky potrebné hygienické štandardy. Ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva nás neinformoval o tom, že na škole je "zmutovaný vírus ovčích kiahní". Počet ochorení našich žiakov nie je v ničom neobvyklý v porovnaní s ostatnými školami v okolí.

 • Výsledky v zbere starého papiera: Zber_papiera.doc

   

 • Pozývame rodičov a žiakov na výstavu zeleniny a ovocia "ABECEDA VITAMÍNOV", ktorá bude vo vestibule školy v dňoch 24.-27. 10. 2017.
   

 • Výsledky športových zápolení žiakov na Európskom dni športu si pozrite 

   a fotky TU