Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

O našej škole...

 

 

20. a 21. 4. 2018

Informácie TU

Zoznam krúžkov

Pre 1. stupeň:    Zoznam_kruzkov_pre_1.st.docx

Pre 2. stupeň:    Kruzok(1)(1).docx

Zoznam akcií 2017/18 1. stupeň

Link na podrobnejšie informácie TU

 

Noc s Andersenom

Veľkonočná výstava

Hviezdoslavov Kubín

Vianočná akadémia

Pytagoriáda

Tvorivé dielne v ÚĽUV-e

Bowlingový turnaj 3. A

Návšteva KidsHouse, zábavno-športového centra

Bienále ilustrácií

Halloween na AJ

Deň jabĺk

Výstava šarkanov

Imatrikulácie prvákov

Výchovný koncert Doktor zdravie

Abeceda vitamínov

Európsky deň športu

Dporavné ihrisko

Projekt Olománia - návšteva ZOO

 

Zoznam akcií 2017/18 2. stupeň

Link na podrobnejšie info:   TU

 

Bilblia očami detí šk. kolo

Burza kníh

Okres. kolo CHO

Matematický Klokan

Šk. kolo Hviezdoslavovho Kubína

Školské kolo biolog. olympiády

Suťaž"Navrhni obal na zošit"

Charitatívna zbierka "Tehlička 2018"

Lyžiarsky kurz

Exkurzia v Ústave pamätí národa - 9. A

Školské kolo chemickej olympiády

Školské kolo geografickej olympiády

Hokej Slovan - Traktor Čeljabinsk

Vianočná Viedeň

Pytagoriáda

Dejepisná exkurzia do koncentračného tábora v Seredi

Fyzikálno-chemická šou

Návšteva hrobu A. Dubčeka

Celoslovenská súťaž v rétorike: "Mládež a odkaz A. Dubčeka"

Rovesnícka mediácia

Testovanie 5

KOMPARO

Zbierka "Hodina deťom"

Vodárenské múzeum

Návšteva útulku zvierat

Projektový deň - Stretnutie so Štefánikom

Abeceda vitamínov

Záložka do knihy spája školy

Exkurzia do Veternej elektrárne

Exkurzia do Modry

Légiovlak - Dopravné múzeum

Výchovný koncert Doktor zdravie

Európsky deň športu

Projekt Olománia - návšteva ZOO

Zoznam akcií 2017/18 ŠKD

Karneval

Lyžiarsky kurz

Korčuliarsky kurz

   Vitajte 

OZNAMY

 • Z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektriny v budove Majerníkova 60 dňa 2. 5. 2018 bude školská jedáleň mimo prevádzky. Všetci stravníci budú v tento deň automaticky z obeda odhlásení .

  Vyučovanie ZŠ A. Dubčeka bude prebiehať v normálnom režime.

  Vedenie školy

 • Z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky teplej a studenej vody v budove Majerníkova 60 dňa 7. 5. 2018 bude školská jedáleň mimo prevádzky. Všetci stravníci budú v tento deň automaticky z obeda odhlásení .

  Vyučovanie ZŠ A. Dubčeka bude prebiehať v normálnom režime.

 • Už po 3-krát sa naša škola zúčastní behu: Malý Devín (2800 m). Pozývame VÁS VŠETKÝCH.

  Bližšie informácie:

  BEH_SI_TY.pdf

 • Údaje na poukázanie 2%:

  Udaje na o.z. FIYO

  Obchodné meno (Názov): Občianske združenie FIYO

  Právna forma: Občianske združenie

  IČO/SID: 30802211

  Sídlo: 84105 Bratislava, Hany Meličkovej 24

  Štatutár: Lukáš Sabo, Predseda predstavenstva

  Link:

  https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=7926

  http://fiyo.sk/kontakt.php

 • Dňa 23.3. 2018 sa na našej škole konalo Okresné kolo chemickej olympiády pre kat. D. Našu školu reprezentovali Martin Bubeník a Peter Magdin z 9.A. Martin Bubeník vybojoval 2. miesto a Peter Magdin je tiež úspešným riešiteľom. Žiaci sa museli popasovať s teoretickou aj praktickou časťou prosti rovesníkom z iných škôl z okresu BA IV.

 • Vážení rodičia, priatelia našej školy, milé deti.

  Dovoľte, aby sme Vás pozvali na výstavu našich veľkonočných výrobkov.

  Väčšinu vystavených prác robili naši šikovní žiaci pod vedením pani učiteliek.

  Výrobkami prispeli aj pani učiteľky i zanietení rodičia.

  Týmto Vám všetkým chceme poďakovať za Vašu spoluprácu a ochotu oživiť tradície, na ktoré

  pomaly, niekedy zabúdame...

  Cieľom výstavy je pripomenúť a uvedomiť si tradície Veľkej noci, spomenúť si na históriu, život našich predkov, uvedomiť si dôležitosť prírody, zrodenie a význam života, lásky, prirodzenej krásy ...

 • Burza kníh a hračiek

  Zbaľte si doma knihy,ktoré ste už dávno prečítali a neplánujete ich čítať znovu,zbaľte hračky, z ktorých ste už vyrástli a prineste ich do školy! Možno sa im niekto iný poteší.

  28.3.2018 o 11. h sa v priestoroch žiackej knižnice uskutoční BURZA KNÍH A HRAČIEK.

  Žiaci si budú knihy a hračky vymieňať, predávať či kupovať sami.

  Podmienkou predávajúcich je písomný súhlas rodiča, že menovaný žiak môže knihy a hračky predávať.

 • Od pondelka 26. marca 2018 v priestoroch našej školy uskutočníme VEĽKONOČNÚ VÝSTAVU. Všetkých srdečne pozývame na prehliadku výrobkov našich žiakov.

  Kto má záujem, môže sa do výstavy zapojiť a prepožičať nám zaujímavé výrobky, ktoré vystavíme u nas v škole.