Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE...

Info pre rodičov

ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

 

 

 

♦   ♦   ♦   ♦   ♦

 

 

 

 

 

PREZENTÁCIA PRÁCE NAŠICH ÚČITEĽOV A ŽIAČIKOV

NA I. STUPNI NAŠEJ ŠKOLY

Vážení rodičia, milí budúci prváčikovia, dovoľte, aby sme Vás oboznámili s pracovným prostredím, tvorivou prácou našich milých pani učiteliek a hlavne so spokojným úsmevom našich šikovných a múdrych detičiek, ktoré veľmi radi chodia do školy, pretože majú vytvorené veľmi pekné a tvorivé pracovné podmienky pre svoje vzdelávanie.

Po kliknutí na link sa Vám zobrazí prezentácia:

NASA_SKOLA.pptx

U NÁS PLATÍ: "SPOKOJNOSŤ NADOVŠETKO..."

 

♦   ♦   ♦   ♦   ♦

 

 

 

 

♦   ♦   ♦   ♦   ♦

 

Projekt UNICEFU na Slovensku:

Škola priateľská k deťom

Celoročný program Škola priateľská k deťom (Child Friendly School) je postavený na myšlienke  Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - deti, pedagógov aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy.

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

Myšlienka Školy priateľskej k deťom (ŠPD)

Zámerom Slovenského výboru pre UNICEF je podporiť školy vo vytváraní školského prostredia, ktoré nielen rešpektuje jednotlivé články platného Dohovoru o právach dieťaťa (medzinárodná platná norma kodifikujúca práva dieťaťa), ale ich aj reálne uplatňuje. Nespočetné hovory detí na Linke detskej istoty pri SV pre UNICEF potvrdzujú, že ani na Slovensku nie sú práva detí plnohodnotne dodržiavané, pričom sa opierame hlavne o právo byť vypočutý, ktoré deti na Slovensku uvádzajú ako tretie najdôležitejšie.

Deťom je poskytnutý priestor na vyjadrenie ich názorov, preberajú zodpovednosť za mnohé aktivity a navzájom sa učia tolerancii, svojim právam ako aj zodpovednosti voči druhým. Samotné deti zohrávajú aktívnu úlohu vo vytváraní prostredia priateľského k deťom.

Cestou uvedomovania si vlastných práv, ako aj práv ostatných, môžu deti samé meniť svoje okolie k lepšiemu. V Školách priateľských k deťom je prirodzené, že nezabúdajú prispôsobovať rozhodovania záujmom dieťaťa, teda v zmysle preambuly, ktorá sa začína slovami "Dieťa predovšetkým ..."

Iinformácie dôležité najmä pre rodičov:
- Linka detskej istoty 116 111
- bezpečnosť na internete
www.ovce.sk
- upravený Dohovor o právach dieťaťa v jazyku, ktorému rozumejú aj mladí ľudia

https://www.unicef.sk/sk/prava-deti/dohovor-pre-mladych/

 

♦   ♦   ♦   ♦   ♦

 

 

TESTOVANIE 9/ Výsledky ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava v porovnaní s celoslovenským priemerom

 

Predmet

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

Slov. jazyk a literatúra

 

 

Priemer našej školy

 

79,0 %

 

90,0 %

 

70,4 %

 

63,3 %

 

66,3 %

 

71,2 %

 

65,7 %

 

65,88 %

 

72,98%

Percentil

našej školy *

 

neudávali

 

neudávali

 

neudávali

 

neudávali

 

61,3

 

69,2

 

83,9

 

91,90

 

78,51

Priemer našej najlepšej triedy

 

82,6 %

 

94,5 %

 

73,5 %

 

67,0 %

 

76,4 %

 

77,3 %

 

72,0 %

 

71,40 %

 

78,33%

Celoslovenský priemer

 

71,1 %

 

81,2 %

 

67,1 %

 

58,1 %

 

61,3 %

 

67,6 %

 

58,2 %

 

54,47 %

 

67,51%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

 

 

 

Priemer našej školy

 

73,0 %

 

74,6 %

 

66,5 %

 

64,1 %

 

64,8 %

 

68,2 %

 

57,6 %

 

71,47 %

 

72,44%

Percentil

našej školy *

 

neudávali

 

neudávali

 

neudávali

 

neudávali

 

53,0

 

72,8

 

72,2

 

90,00

 

88,15

Priemer našej najlepšej triedy

 

79,4 %

 

84,8 %

 

71,8 %

 

74,8 %

 

77,5 %

 

76,8 %

 

64,0 %

 

83,50 %

 

81,67%

Celoslovenský priemer

 

65,5 %

 

61,4 %

 

61,2 %

 

56,3 %

 

53,0 %

 

60,1 %

 

52,9 %

 

57,54 %

 

60,07%

Testovanie 9

 

Výsledky ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava v porovnaní s celoslovenským priemerom

 

 

♦   ♦   ♦   ♦   ♦

 

 

Naši deviataci opäť potvrdili výborné výsledky z testovania -  "Monitoru 9". 

 

 

 

 

 

Predmet

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

Slov. jazyk a literatúra

 

 

Priemer našej školy

 

79,0 %

 

90,0 %

 

70,4 %

 

63,3 %

 

66,3 %

 

71,2 %

 

65,7 %

 

65,88 %

Priemer našej najlepšej triedy

 

82,6 %

 

94,5 %

 

73,5 %

 

67,0 %

 

76,4 %

 

77,3 %

 

72,0 %

 

71,40 %

Celoslovenský priemer

 

71,1 %

 

81,2 %

 

67,1 %

 

58,1 %

 

61,3 %

 

67,6 %

 

58,2 %

 

54,47 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

 

 

 

Priemer našej školy

 

73,0 %

 

74,6 %

 

66,5 %

 

64,1 %

 

64,8 %

 

68,2 %

 

57,6 %

 

71,47 %

Priemer našej najlepšej triedy

 

79,4 %

 

84,8 %

 

71,8 %

 

74,8 %

 

77,5 %

 

76,8 %

 

64,0 %

 

83,50 %

Celoslovenský priemer

 

65,5 %

 

61,4 %

 

61,2 %

 

56,3 %

 

53,0 %

 

60,1 %

 

52,9 %

 

57,54 %

 

 

Červená farba: priemer našej školy

Tyrkysová farba: priemer Slovenska

Ďakujeme našim skvelým učiteľom a gratulujeme našim šikovným žiakom!

 

♦   ♦   ♦   ♦   ♦

 

 

 

 

 

  • Percentil vyjadruje, aké percento škôl na Slovensku dosiahlo horší výsledok ako naša.

 

PROJEKT KOMPARO

 

 

♦   ♦   ♦   ♦   ♦

 

OZNAM ZO DŇA 10. JANUÁR 2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo nový portál pod názvom eAktovka, ktorého cieľom je sprístupniť zdigitalizované verzie učebníc, učebných a odborných materiálov v digitálnej podobe pre laickú a odbornú verejnosť. V súčasnosti nájdu učitelia, žiaci a rodičia 26 zdigitalizovaných verzií učebníc. Registrácia na portáli je bezplatná, zaregistrovať sa môže každý a jednou z možností je aj registrácia prostredníctvom Facebooku.

Adresa portálu: www.eaktovka.sk.

 

♦   ♦   ♦   ♦   ♦

 

PROJEKT "KOMPARO"

 

 

 

 

♦   ♦   ♦   ♦   ♦

 

OCENENIE