Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

1. stupeň

Literárne

2013/2014

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 20. 2. 2014 sa zúčastnili žiaci 1.- 3. ročníkov školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. V rámci prvej kategórie súťažilo 13 žiakov v prednese poézie a prózy. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach,  postupujú do obvodného kola.

Výsledky súťaže:

Poézia

  1. miesto – Sára Aldaam ( 1. C )
  2. miesto – Klaudia Štrbáková ( 1. D )
  3. miesto – Viktória Horváthová ( 2. A ) 

 

Próza

  1. miesto – Vladimír Jakabovič ( 3. C )
  2.  miesto – Jakub Tulek ( 2. B )
  3. miesto – Kristína Jajcayová ( 3. A )

 

Všetkým srdečne gratulujeme!

 

 

 

 

60. Hviezdoslavov Kubín 2014

Víťazi okresného kola celoslovenskej postupovej súťaže

Centrum voľného času Klokan, Pekníkova 2, Bratislava IV     

 

I. kategória   -  poézia:   1.  Matej Milata                 ZŠ Veternicová 20

                                                       2.  Dominika Bírošová            Sokolíkova 2

                                                       3.  Nika Kanabová            SŠ G ZŠ Tilgnerova14     

 

                       -  próza:     1.  Adam  Potfaj                ZŠ Sokolíkova 2        

                                               2. Pavlína Michalková           Beňovského 1

                                               3. Vladimír Jakabovič            A.Dubčeka Majerníkova 62                                        

 

II. kategória  -  poézia:     1. Lea  Pokorná               ZŠ Tilgnerova  14     

                                                          2. Richard Čerňanský           Beňovského 1

                                                          3. Nina Víteková                    Nejedlého 8

                                                          3. Magdaléna Smotláková    Gymn. Bilíkova

                      

                         -  próza:     1. Natália Sobihardová   ZŠ Karloveská 61      

                                                 2. Viktória Belajová        Gymn.L.Sáru 1

                                                 3. Lujza Nosáľová           ZŠ Tilgnerova  14

                                               3. Johana Vilikovská       A.Dubčeka Majerníkova 62

 

III. kategória -  poézia:      1. Albert Vrzgula            Gymn. L.Sáru  1     

                                                            2. s postupom: Barbora Illithová        ZŠ Karloveská 61                        

                                                            3. Eva Budinská             ZUŠ J.Kresánka

                                                            4. David Jakubík            

 

                        -  próza:    1. Jakub Peter Senko      Gymn.L.Sáru 1      

                                             2. s postupom: Tomáš Havlas    ZŠ A. Dubčeka Majernikova 62

                                               3. Anna Lehotská             ZŠ Malokarpatské nám l

                                               3. Elena Harrison                  Beňovského 1

                                                                                                              

 

 Víťazi okresného kola celoslovenskej postupovej súťaže

I. kategória   -  poézia:   Matej Milata              ZŠ Veternicová 20         

                               -  próza:    Adam  Potfaj              ZŠ Sokolíkova 2         841 01

II. kategória  -  poézia:   Lea  Pokorná              ZŠ Tilgnerova  14   

                                -  próza:   Natália Sobihardová  ZŠ Karloveská 61       841 05

III. kategória -  poézia:    Albert Vrzgula            Gymn. L.Sáru  1    

                                    2. miesto s postupom: Barbora Illithová        ZŠ Karloveská 61                    

                                 -  próza:      Jakub Peter Senko      Gymn.L.Sáru 1       841 04

                       2. miesto s postupom:  Tomáš Havlas            ZŠ  A. Dubčeka Majerníkova 62

 

Gratulujeme našim žiakom!