Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

Krúžky

I. stupeň

PONUKA KRÚŽKOV NA ŠK. ROK 2015/16, V RÁMCI VZDELÁVACÍCH POUKAZOV PRE I. STUPEŇ

Poznaj svoje mesto - p. Michálková

Pohybové hry - p. Bučková

Varenie pre deti - p. Slavíková

Počítačový -  p. Slavíková

Muzikoterapia - p. Franková

Učenie hrou - Logáčik - p. Klinková

Hýbeme sa -  p. Klinková

Malí športovci - p. Koyšová

Šikovné ruky - p. Koyšová

Šikovníček - p. Sabová

Francúzsky jazyk - p. Franková

 

 

PONUKA KRÚŽKOV NA ŠK. ROK 2014/15, V RÁMCI VZDELÁVACÍCH POUKAZOV PRE I. STUPEŇ

ABY SOM BOL „FIT“: p. Pétery Lajčiaková, III. A, krúžok je zameraný na športové aktivity, kondičné, strečingové, posilňovacie, aeróbne, relaxačné, regeneračné cvičenia, cvičenia so švihadlom, s loptou, s palicami..., joga, dýchacie cvičenia, loptové hry, aerobik... Všetky cvičenia budú vedené hravou formou, prispôsobené deťom. /pondelok, štvrtok/

HRÁME SA ANGLICKY I.: p. Vybošťoková, II. A, krúžok je zameraný na zdokonaľovanie anglického jazyka, určený pre deti prvého ročníka. /utorok /

HRÁME SA ANGLICKY II.: p. Vybošťoková, II. A, krúžok je zameraný na zdokonaľovanie anglického jazyka, určený pre deti druhého a tretieho ročníka. /streda/

HÝBEME SA: p. Klinková, II. B, krúžok je zameraný na zábavné pohybové a športové hry pre deti I. a II. ročníka. /utorok/

MALÝ ŽURNALISTA: p. Kačúrová, IV. A

MAĽUJEME TRADIČNE – NETRADIČNE: p. Pétery Lajčiaková, III. A, pracujeme s rôznymi, zaujímavými, novými ale i klasickými výtvarnými technikami.., ./streda/

MUZIKOTERAPIA:  p. Franková, II. D, muzikoterapia sa u deti realizuje aktívnou formou, a to spoluúčinkovaním dieťaťa v rytmických, vokálnych, inštrumentálnych a výtvarných aktivitách pri hrách. Na inštrumentálne vyjadrenie rytmu sa používajú detské hudobné nástroje ako napr. bubienok, zvončeky. Hranie na nástrojoch a vyťukávanie rytmu podnecuje kreatívnosť deti. Cvičenie rytmu pôsobí na pravidelne dýchanie, koordináciu rúk, nôh a koncentráciu pozornosti. Hudba pomáha tiež pri slabikovaní a čítaní vďaka rytmizácii. V kombinácii so spevom si dieťa osvojuje i nové slová a správnu výslovnosť. Hudobný sluch môže deťom pomôcť s učením cudzích jazykov, pretože lepšie počujú a napodobňujú ich zvuky a melódiu. Táto terapia predlžuje a  zlepšuje sústredenosť, koordináciu pohybov, hrubú i jemnú motoriku, zlepšuje pamäť. Využívanie upokojujúcich účinkov hudby pomáha deťom odbúravať stres, agresivitu a predchádza vzniku detských neuróz. /pondelok/

PLÁVANIE A HRY VO VODE: p. Bučková, krúžok je zameráný pre žiakov III. a IV. ročníka, ktorí absolvovali základný plavecký výcvik a ovládajú základy plávania. /pondelok, streda/

POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK: p. Andrýsková, I. A, /utorok, streda/

POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK: p. Slavíková, III. B, /utorok/

PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK: p. Smatanová, I. C

ŠIKOVNÍČEK: p. Sabová, II. C, krúžok je pre žiakov, ktorí majú záujem o zhotovovanie rôznych užitočných a ozdobných vecičiek na rôzne príležitosti. Deti budú vypĺňať svoj voľný čas výrobou dekoračných predmetov - kreslením, strihaním, lepením, skladaním, maľovaním ..., /pondelok/

UČENIE HROU: p. Klinková, II. B, deti hravou formou objavujú lásku ku knihám, zdokonaľujú sa v počítaní a v písaní. /pondelok/