Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Babinec
Biologicko - chemický krúžok
Cvičenia zo slovenského jazyka pre 9. ročník
Čitateľský krúžok
Detská joga
Futbalový krúžok pre 4. a 5. ročník
Futbalový krúžok pre 6. a 7. ročník
Hráme sa s textami
Hravá matematika pre 8. ročník
Hravá matematika pre 9. ročník
Hravá slovenčina
Chemický krúžok
Keramický krúžok
Kreatívne dielničky
Loptové hry
Loptové hry pre chlapcov 5. a 6. ročníka
Matematika 9
Matmix 5
Minibasketbal
Mladý recitátor
Mladý zdravotník
Origamy
Spevácky krúžok s muzikoterapiou
Spoznaj západné Slovensko
Šikovné ručičky
Školské noviny
Športový krúžok
Športový krúžok Buď fit
Športový krúžok I
Turistický
Tvorivé ručičky
Tvorivko
Učenie hrou
Varenie na I. stupni
Varíme - pečieme
Vybíjaná pre dievčatá 2. stupeň
Zumba

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.11.2018