Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

Školské akcie

 

Na tomto mieste informujeme o živote na našej škole . 

2018/19

Plyšáky pre zázračné deti.

Aj naša škola sa zapojila do akcie: Plyšáky pre zázračné deti.

Žiaci sa dobrovoľne vzdali jedného alebo viacerých plyšákov a v piatok 30.11. ich spolu odniesli do DK Dúbravka, kde bolo zberné miesto.

Plyšáky budú vystavené na vianočnom stromčeku v nákupnom centre Bory Mall, zapísané v organizácii Slovenske rekordy a následne darované "zazračným" deťom, ktoré majú diagnostikovaný autizmus.

Sme radi, že sme sa mohli zapojiť.

Fotky TU

2. A zdobí stromček na Primacionalnom námestí

Bratislavské informačné a kultúrne stredisko nám umožnilo zúčastniť sa na zdobení vianočného stromčeka, na Primacionalnom námestí. Pozrieť sa dá do 15.12. V nedeľu 16.12. budú všetky stromčeky umiestnené na Dobrom trhu, tentokrát na Námestí SNP.

Za našu školu za zúčastnila 2. A trieda s triednou pani učiteľkou Martinou Výbošťokovou. Žiaci najprv ozdoby v škole vyrobili a potom s veľkou radosťou stromček ozdobili.

Fotky TU

Exkurzia: Múzeum holokaustu

Naši žiaci navštívili Múzeum Holokaustu v Seredi, ktoré je postavené na miestach bývalého pracovného tábora pre židov počas druhej svetovej vojny. Žiaci mali možnosť na vlastné oči vidieť ako židia v tomto obdobi žili. Pre žiakov bol pripravený odborný výklad ku každej z expozicii - expozícia pracovného tábora, časti zameranej na karikatúry, ale aj časti zameranej všeobecne na holokaust. Okrem týchto expozícii mali žiaci možnosť vidieť vagón, ktorý sa používal na transporty do koncentračných táborov a prednášku zameranú na úteky z koncentračných táborov.

Pasovačka prvákov

Pasovačka prvákov

Foto TU

Deň knižníc

 

Deň  knižníc

 

Už tradične koncom októbra, tento rok 22.októbra, sa žiaci 5.-9.roč. venovali práci s knihou. Skúšanie a písomky nahradili prezentácie kníh podľa vlastného výberu. Každý žiak mal svoju knihu predstaviť ostatným spolužiakom a podľa vopred určenej osnovy o nej porozprávať. Stretli sme sa s rôznymi titulmi kníh. Najčítanejšie však boli- Malý princ, Harry Potter, knihy s upírskou tematikou, knihy o zvieratkách a denníky. Najobľúbenejším denníkom bol Denník odvážneho bojka.

Práca s knihou bola spestrená vlastnou ilustráciou. Aby prezentácia vybranej knihy bola zaujímavejšia, šikovní žiaci si sami zhotovili oblečenie - kostým niektorej z postáv, ktoré v knihe vystupujú. S ktorými postavami sme sa stretli, si pozrite vo fotoalbume.

Takto o Dni knižníc napísali sami žiaci:

 

Pred pár rokmi som celkom nepremýšľal nad významom Dňa knižníc. Dnes sa na význam tohto Dňa pozerám už inak-

 • zisťujem o svojich spolužiakoch , aké knihy/žáner ich zaujíma
 • dostávam nové návrhy na čítanie kníh
 • rozširujem si slovnú zásobu a zdokonaľujem vyjadrovanie

 

Niektorí mali tak dobre a presvedčivo pripravené rozprávanie o svojej knihe, že som si rovno tie knihy požičala. Takáto práca s knihou „donúti“ deti čítať , lebo v dnešnej dobe ide dieťa oveľa radšej k elektronike, ako by siahlo po dobrej knižke, čo je koniec koncov veľká škoda.

M. Kučiaková

Stánok školy na Karloveských hodoch

Naša škola bola opäť súčasťou tohoročných Karloveských hodov. Aj tento rok sa mohli okoloidúci v sobotu v poobedných hodinách zastaviť pri stánku našej školy ZŠ A. Dubčeka a vyrobiť si za asistencie našich p. učiteliek rôzne origami ako napr. skákajúcu žabku alebo nakresliť si tajný obrázok na atramentový papier, ktorý sa postupne odhaľoval. Každému návštevníkovi nášho stánku ďakujeme a tešíme sa na vás opäť o rok.

Fotografie TU

KOŽAZ

Kurz na ochranu života a zdravia

Fotografie TU

2017/18

Program JA Zaklady podnikania

V mesiacoch marec až máj sa žiaci 5.A. triedy s konzultantkou pani Alenou Scholzovou z neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko, zapojili do vzdelávacieho programu JA Základy podnikania.

Bližšie info Program_JA_Zaklady_podnikania.docx

Foto TU

Beh Malý Devín

...už sa to stáva pravidelnosťou, že si chodíme spoločne zabehať aj cez víkend.

71. ročník behu Devín - Bratislava v nedeľu 15.4. 2018 nevynechali ani naši žiaci 1. a 2. stupňa, pani uciteľka, rodičia a pes Arda. Radosť nám urobil beh dlhý 2800 m, medaile a olympionik Matej Tóth.

Tak zase o rok!!!

M. Výbošťoková

Biblia očami detí

Biblia očami detí šk. rok 2017/18

školské kolo

Vyhodnotenie TU

Noc s Andersenom

V utorok 27.3.2018 prišla tak dlho očakávaná rozprávková noc, ktorej sa zúčastnili žiaci 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 4.C triedy. Deťom sme pripravili taký program, aby sa cítili ako v rozprávke, zažili niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné, hravé, jednoducho strávili noc v škole na ktorú tak skoro nezabudnú.
Rozprávkovú noc otvoril pán riaditeľ školy PaedDr. Pavol Bernáth, ktorý zaželal deťom príjemné prežitie rozprávkovej noci a hosť, spevák POKYMAN z kapely MEDIAL BANANA najznámejšej a najvychýrenejšej reggae kapely na Slovensku. Deťom porozprával o dôležitosti čítania kníh, vyhodnotil a odmenil najlepších čitateľov v každej triede. Spoločne s deťmi prečítali sľub nocľažníkov a zaspievali pesničku, začo si vyslúžil búrlivé ovácie. 
Vo vestibule školy boli športové súťaže - Princezná na hrášku, Dievčatko so zápalkami, Šípková Ruženka, Janko a Marienka, Tri oriešky pre Popolušku a Statočný cínový vojačik.
V zbernom klube boli súťaže - Bystrozraký ,Bystrohluchý, Popoluška, Vševedko, Ľadové kráľovstvo a stanovište MIŠ - MAŠ.
O 20 00 hod. bola večera a po nej pokračovali v ďalšom riešení úloh.
Po vyriešení všetkých úloh sa vybrali do útrob školy len za svetla bateriek, hľadať poklad. Po nájdení a vylúštení indícii našli truhlicu s pokladom. Po radosti z nájdeného pokladu sa občerstvili dobrotami zo Stolčeka prestri sa! Na záver sa prezliekli do pyžamiek a urobili sme si pyžamovú párty, na ktorej sa naučili tancovať kačací tanec z rozprávky Škaredé káčatko. A úplne na záver , keď sa uložili na spánok im pani učiteľky prečítali na dobrú noc rozprávku.
Deti všetko splnili, správali sa slušne a disciplinovane, preto ráno, po otvorení očiek uvideli , že rozprávkový strom skutočne zakvitol. Týmto získali právo zapísať sa husím brkom do pamätnej listiny, dostali darček a certifikát o absolvovaní Noci s Andersenom. 
Svoju spokojnosť s akciou nám deti dali najavo osobne a krásnymi písomnými vyjadreniami.

Mgr. Nadežda Michálková, tr.uč. 3.A triedy

Foto TU

Súťaž - "Navrhni obal na zošit"

Súťaž - "Navrhni obal na zošit na tému: les, lesníctvo, príroda"

Naši učitelia sa snažia, aby bol vyučovací proces na našej škole efektívny,spĺňal svoje ciele a preto dbajú aj na dodržiavanie medzipredmetových vzťahov, bez ktorých sú získané poznatky bez spojitostí a súvislostí roztrieštené. Dôkazom toho, bolo aj zasadnutie p. Širotníkovej (uč. biológie) s p.Bystrianom a p.Sabovou (uč. výtvarnej výchovy) a rozhodli sa žiakov II. stupňa zapojiť do súťaže organizovanej Lesmi SR. Úlohou žiakov bolo navrhnúť a následne nakresliť obal na zošit formátu A5 na tému "Les, lesníctvo, príroda". Nakoľko sa do navrhovania zapojili všetci žiaci II. stupňa a do súťaže mohli byť zaslané len zopár tých najlepších, tak spomínaná pedagogická komisia následne zasadla a vybrala tie najlepšie, ktoré boli následne poslané vyhlasovateľovi súťaže.

Fotografie TU

Biológia nielen v lavici...

Inovatívne metódy vo vyučovaní - Model pľúc na hodine biológie:

Naši učitelia sa snažia žiakov na hodinách zaujať, zabaviť a chcú, aby si niečo skutočne z hodín odniesli. Inak tomu nebolo ani na hodine biológie v 7.A a v 7.B, kde p. učiteľka využila didaktickú metódu Modelovanie a samotní žiaci si zhotovili v rámci dýchacej sústavy vlastný model pľúc.

Foto TU

 

Exkurzia v Ústave pamätí národa

Dňa 22. 2. sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili s ich p. učiteľom dejepisu DOD v Archíve Ústavu pamäti národa. Pozreli si výstavu usporiadanú ku príležitosti 70. výročia komunistického prevratu v Československu vo februári 1948. V sprievode riaditeľa sekcie archívu Ľubomíra Ďurinu sa oboznámili nielen s fungovaním archívu a jeho štruktúrou, ale mohli tiež nahliadnuť do odtajnených spisov niekdajšej ŠtB.

Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni

Aj tento rok sa stretli najúspešnejší recitátori z 1. stupňa v školskom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Súťaž sa konala 21. februára a zúčastnilo sa jej celkom  23  detí z 2. - 4. ročníka.

Porota v zložení - Mgr. Dušana Sabová, Mgr. Iveta Klinková a Mgr. Danica  Gürtlerová - určila nasledovné poradie:

 

Poézia:

1. miesto: Juraj Pavol – 4. B               

2. miesto: Liliana Pavolová – 2. B

3. miesto: Nina Pšenáková – 3. B

 

Próza

1. miesto: Samuel Tulek – 3. B

2. miesto: Adela Mizerová – 3. A

3. miesto: Dagmar Šupolíková – 4. A

 

Žiaci z 1. miesta postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 20. 3. 2018 na Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa, Batkova 2.  

 

Víťazom ešte raz gratulujeme!   

Fotogaléria TU

Zber papiera

Výsledky v zbere papiera:

December.pdf

Januar.pdf

Bowlingový turnaj 3.A

Ďalšia vydarená akcia!

V sobotu 9.12.2017 o 12 30 hod. sme sa stretli v Petržalskom bowlingovom centre na prvom ročníku bowlingového turnaja 3.A triedy.

Podrobne si môžete o akcii prečítať na stránke p. učiteľky Mgr. Naďky Michálkovej TU

Deň knihy

Opäť medzi knihami

 

Stalo sa dobrou tradíciou, že jeden vyučovací deň sa žiaci 2. st. venujú výlučne len práci s knihou,ktorú si musia vopred prečítať a predstavia ju potom ostatným spolužiakom .Tento deň  mal názov DEŇ KNIHY a uskutočnil sa 23. 11.2017.Hoci štatistiky ukazujú, že v súčasnosti deti čítajú čoraz menej, na tento náš Deň sa žiaci pripravili veľmi dobre a knihy si naozaj prečítali.Mnohí možno z povinnosti.iní sa zas chceli pochváliť druhom literatúry, ktorá ich zaujíma a možno práve tým navnadili k čítaniu aj tých, ktorým "čítanie kníh veľmi nevonia".Práca s knihou bola spestrená aj kostýmom  hlavnej literárnej postavy.V závere tohto dňa žiaci kreslili ilustráciu ku svojej knihe. S výsledkami  celého dňa sa pochválime na výstavke prác v respíriu školy.

Fotografie TU

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          M. Kučiaková

3. B v KidsHouse

Začiatkom novembra sa žiaci 3. B zúčastnili na hľadaní pokladu v Športovo-zábavnom centre KidsHouse. 

Foto TU

2. A na Bienále ilustrácií

Žiaci 2. A spolu s pani triednou učiteľkou navštívili výstavu BIB - Bienále ilustrácií Bratislava. Je to slovenská výstava ilustrácií detskej literatúry. Predstavuje mozajku najlepších ilustrácií detských kníh z celého sveta.

Fotografie TU

Vodárenské múzeum

 

Naši ôsmaci sa vrámci výuky chémie zúčastnili s p.uč. Saladiovou exkurzie v bratislavskom vodárenskom múzeu v dňoch 3.11. (8.B) a 6.11. (8.A). Počas exkurzie si žiaci mali možnosť upevniť svoje nadobudnuté poznatky o vode z hodín chémie. Od pani sprievodkyne sa žiaci dozvedeli napr. kde a koľko má Bratislava vodojemov, odkiaľ čerpáme vodu do domácnosti a aký proces tomu predchádza, kým voda dotrafí do našich bytov. Taktiež ako funguje celý proces čistenia vody v čistiarňach odpadových vôd a niečo z historického hľadiska. Vrámci exkurzie si žiaci mali možnosť priblížiť a upevniť svoje vedomosti formou interaktívnych apletov na obrazovkách, pozretím krátkeho 3D dokumentárneho filmu, či prečítaním úvodných textov na informačných tabuliach. Po skončení prehliadky vodárenského múzea sa žiaci s pani sprievodkyňou rozlúčili a následne si s p. učiteľkou ešte v krátkosti prezreli krásnu záhradu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Foto TU

Návšteva útulku Sloboda zvierat.

Dňa 25.10. žiaci navštívili útulok Sloboda zvierat. Nebola to však len taká obyčajná návšteva, pretože cestou tam boli obťažkaní taškami plnými krmivom a dekami, ktoré nashromaždili žiaci aj učitelia. Deti sa velmi potešili z toho, že mohli spraviť dobrý skutok pre milých tvorov bez domova. Akcia bola vydarená a tešíme sa aj na ďalšiu podporu útulku! 

Fotky TU

Veronika Šefčíková, Daniela Vámošová

Abeceda vitamínov

Na našej škole sme v dňoch 23. 10. - 26. 10. mali výstavu ABECEDA VITAMÍNOV, do prípravy ktorej sa zapojili všetky triedy. Deti aj pani učiteľky nosili rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktoré sa zbierali u pani učiteľky Slávikovej a pani učiteľky Sabovej. Žiaci z 1. aj 2. stupňa tiež maľovali, vystrihovali a lepili mnoho krásnych obrázkov, šarkanov a iných drobností, ktoré sa použili na výzdobu celého vestibulu. Vyrezali tiež krásne tekvicové hlavy. O nainštalovanie výstavy sa postarali pani učiteľky Silvia Bošková, Vladimíra Pétery Lajčiaková a Margita Sabová. Pani učiteľkám ochotne pomáhali pri celej príprave a inštalácii aj ochotné dievčatá z 8. A.

Fotografie TU

M. Sabová

Stretnutie so Štefánikom

Stretnutie  s  M. R. Štefánikom

Plánované stretnutie našich žiakov 2 st. s M. R. Štefánikom sa uskutočnilo 23.10.2017. Stretnutie bolo síce len prostredníctvom obrázkov, písaného textu a kresieb, splnilo však svoj účel. Aj piataci hravo zvládli prácu s internetom či iným pomocným materiálom a dokázali, že čítať a analyzovať texty podľa náročnosti i dôležitosti im nerobí problém. Tvorbou projektov však ich práca nekončila. Každá skupina svoju prácu musela následne pred triedou odprezentovať, čím si žiaci zároveň upevňovali aj vystupovanie na verejnosti.

Žiaci sa tak dozvedeli o Štefánikovom živote, o jeho práci ako astronómovi, letcovi, generálovi ozbrojených síl, diplomatovi a politikovi.Niektoré práce boli okorenené aj „pikoškami“ zo života tejto historicky významnej osobnosti.

Ako vyzerala práca na projektoch a hotové projekty si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 

Záložka do knihy spája školy

Robili sme záložky do knihy

Máš rozčítanú knihu a potrebuješ si označiť stranu, kde si prestal?  Žiadny problém! Daj si do knihy záložku! V rámci projektu na podporu čítania a rozvoja čitateľskej gramotnosti pod názvom -Záložka do knihy spája školy- naši žiaci 2. st. na hodinách výtvarnej výchovy vyrábali záložky do kníh, ktoré sme poslali žiakom ZŠ Dulovce okr. Komárno. Táto škola nám bola určená ako výmenná škola. Výmena záložiek môže zároveň slúžiť k nadviazaniu priateľstiev medzi žiakmi obidvoch škôl, pretože mnohí žiaci na záložky uviedli aj svoje email adresy.

Pohľad na vkusné a pekné záložky našich žiakov nájdete  TU.

 

Netradičnými spôsobmi výroby záložiek nás prekvapili žiaci z výmennej  ZŠ v  Dulovciach .

Pozrite si ich zaujímavé a veľmi pekné záložky ,ktoré nám poslali  .  TU

Exkurzia Veterná elektráreň

Vo štvrtok 5. októbra sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie do veternej elektrárne v Rakúsku. Ešte pred tým im pani Ondrejková porozprávala pár historických zaujímavostí na výhliadke na vrchole Braunsbergu. Pozreli si zblízka obrovské vrtule, na ktoré sa dívajú z okna našej školy. Odtiaľ sa vidia malinké. Dozvedeli sa , ako sa vyrába energia z vetra. Sladkou bodkou na konci našej exkurzie bola návšteva čokoládovne, kde sa žiaci dozvedeli o jej histórii a spôsobe výroby čokoládových bonbónov a figuriek. Niektoré mohli ochutnať a aj kúpiť. 

Fotografie TU

Légiovlak

Dňa 25. 9. 2017 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili v Múzeu dopravy prehliadky Légiovlaku. Išlo o presnú repliku legionárskeho vlaku z rokov 1918 až 1920 vytvorený Československou obcou legionárskou, ktorý prepravoval vojakov československých légií počas bojov na ruskom fronte. Odborný výklad žiakom poskytol sprievodca v kópii legionárskej uniformy. Prehliadkou 13 vagónov upravených do dobovej podoby, obohatených o fotografie a mnohé zaujímavé informácie žiaci získali atraktívnym spôsobom nové poznatky z histórie, ktoré im pomôžu lepšie porozumieť téme 1. svetovej vojny počas hodín dejepisu a budú im cenným prínosom pri budúcom štúdiu.

Šatne

Pod vedením pani učiteľky Márii Malíkovej naše šatne ožili... Deti našej školy vymaľovali interiér šatne, ktorý donedávna trpel prázdnotou. Tieto umelecké dielka, určite podporia pozitívnu náladu pred vstupom do tried našich detí. Týmto sa chceme poďakovať ZDRUŽENIU RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA o.z., ktorý podporil tento projekt a finančne prispel na oživenie našich šatní. Ďakujeme pani učiteľke za čas a trpezlivosť.

Na dopravnom ihrisku

2016/17

Slávnostné prijímanie štvrtákov na druhý stupeň

Dňa 29.6. boli naši štvrtáci slávnostne odovzdaní na druhý stupeň. Po prevzatí pamätných listov a odznakov s označením absolventa 1. stupňa si naši štvrtáci takto zaspomínali.

Viac Spominanie_stvrtakov.doc

Návšteva v Prezidentskom paláci

Vo štvrtok 15.6. sme prijali pozvanie na Deň otvorených dverí do Prezidentského paláca - Grasalkovičovho paláca.

Vidieť sme mohli Čestnú stráž, ochrannú stráž pri cvičení, prijímaciu sálu, knižnicu a samozrejme sme sa tešili aj na osobné stretnutie s hlavou štátu, pánom prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Žiakov milo privítal, venoval im osobné podpisy a odfotil sa s nami.

Žiaci si vyskúšali držať zbrane a šable, ako pravá čestná stráž.

Sme vďační za túto možnosť.

Fotografie TU

M. Výbošťoková

Súťaž mladých zdravotníkov 2017

V stredu 14.6.2017 sa konala súťaž mladých zdravotníkov v areáli Červeného kríža na Miletičovej ulici, ktorej sa zúčastnilo 20 družstiev žiakov I. a II. stupňa základných škôl v Bratislave. Za našu školu súťažili žiačky 7.A triedy – Tamara Kuželová, Cynthia Kračunovská, Natalia Matwij, Nina Masaryková a Kristína Špániková. Umiestnili sa na desiatom mieste.

Za svedomitú prípravu a vzornú reprezentáciu školy im vyjadrujeme veľké poďakovanie.

Fotografie TU

                                                                                                                M. Kavacká

Krúžok ZUMBA

Naše ziačky I. stupna z krúžku Zumba sa zúčastnili vystúpenia na Celoslovenskom stretnuti dvojčiat a viacerčiat, ktoré sa uskutočnilo 17.6.2017 na Kuchajde. 

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 1500 návštevníkov a malé zumbistky zožali veľký potlesk, čím pekne prezentovali našu školu.

Fotografie TU

Jana Gregorovičová

Druhý ročník športových opekačkových hier 2.A triedy

V sobotu 3.6.2017 zažili žiaci 2. A nezabudnuteľný deň. Bližšie o tom si prečítajte na stránke p. uč. Michálkovej TU a pozrite vo fotoalbume TU

"Tehlička" tentokrát pre Sudán

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do verejnej zbierky Tehlička, ktorá sa uskutočnila v období pred Veľkou Nocou.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili túto zbierku. Tehlicka_podakovanie.pdf

http://savio.sk/co-robime/tehlicka/syria/

Motýlia záhrada

Rodičia žiakov 2. A triedy zakúpili po dohode s triednou pani  učiteľkou motýliu záhradu. Cieľom motýlej záhrady bolo ukázať deťom fascinujúci svet prírody zblízka. Na vlastné oči  uvideli úžasnú premenu, ktorá sa deje vo svete hmyzej ríše. Viac si prečítajte TU

Hudobná akadémia

Hudobná akadémia

V piatok 26. mája sa žiaci našej školy poslednýkrát zúčastnili Hudobnej akadémie v Slavenskej filharmónii.

Deň narcisov

 

Dňa 7.4.2017 sa naša škola zapojila do verejno-prospešnej zbierky „Deň narcisov“ na pomoc onkologickým pacientom.

Ďakujeme všetkým zamestnancom školy, rodičom a žiakom za dobrovoľné príspevky, ktoré dosiahli sumu 369,91 euro. Výsledky zbierky za celé Slovensko a informácie o použití prostriedkov budú zverejnené na stránke www.lpr.sk.

Osobitné poďakovanie patrí dobrovoľníkom z 9.A triedy – Katke Hudecovej, Rebeke Camastrovej, Lucke Gážiovej, Galine Betkovej, Laure Bednárikovej a Adamovi Zsigovi, ktorí neváhali vyjsť do ulíc aj v tohtoročnom nepriaznivom počasí a pomáhali šíriť myšlienku Dňa narcisov.

ÚPRIMNE ĎAKUJEME!

Akadémia na Deň matiek

Dňa 11. mája 2017 sa uskutočnila akadémia ku Dňu matiek organizovaná školským klubom. Na akcii sa predviedli naše deti slovom, tancom, spevom, jednoducho svojím talentom. Nie je jednoduché vyjadriť  lásku svojím rodičom, ale práve naše deti to týmto vystúpením dokázali. Akcia sa páčila rodičom rovnako ako deťom. 

Atmosféru si pozrite vo FOTOGALÉRII

"Chceme vedieť nemecky"

V rámci projektu "Chceme vedieť nemecky" nás navštívil lektor z Goetheho inštitútu pán Juraj Bako a stretol sa so žiakmi 6. ročníka. Deti sa hravou formou učili nemecké slová a zoznámili sa s niektorými reáliami nemecky hovoriacich krajín. Aktivity ich zaujali. Na záver každé dieťa dostalo malý darček.

Táto skúsenosť im môže pomôcť pri výbere druhého cudzieho jazyka, ktorý možno vyučovať od 7. ročníka.

 

Fotky si možno pozrieť vo fotogalérii

M. Sabová

Deň otvorených dverí 2017

Pozri fotogalériu.

Noc s Andersenom

Vo štvrtok 30.3.2017 prišla tak dlho očakávaná rozprávková noc, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.A, 2.A, 4.A, 4.B a 4.D triedy. Deťom sme pripravili taký program, aby sa cítili ako v rozprávke, zažili niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné, hravé, jednoducho strávili noc v škole na ktorú tak skoro nezabudnú.

Zhrnutie noci s Andersenom TU

Karneval

V piatok 10.2. sa v našej telocvični konal karneval. Atmosféra bola vynikajúca, zábava v plnom prúde,

na tvári každého nechýbal úsmev. Mali sme módnu prehliadku masiek, plno súťaží a hlavne tančeky,

ktoré mali pod palcom naše pirátky Alenka a Katka. Odniesli sme si plno zážitkov a sladkostí.

Finančný dar 200eur

V adventnom čase starého roka naši žiaci opäť dokázali, že vedia myslieť aj na druhých. Triedy 4.C, 5.B, 6.A a 6.B venovali finančný výťažok, ktorý získali predajom vlastnoručne vyrobených darčekov na školských vianočných trhoch, na charitatívny účel. Sumu 200 eur venovali neziskovej organizácii Plamienok, ktorá sa stará o nevyliečiteľne chorých pacientov vrátane detí. Vďaka jeho podpore a pomoci môžu nevyliečiteľne choré deti tráviť svoje ťažké chvíle doma s rodičmi. Žiaci obdržia ďakovný list ako prejav uznania za svoj humanitárny skutok. Veríme, že charitatívne činy sa stanú trvalou súčasťou adventu na našej škole a tradíciou, v ktorú sme dúfali, keď sme v roku 2015 venovali finančnú a materiálnu pomoc po prvýkrát. Putovala nevyliečiteľne chorému rómskemu chlapcovi, dlhodobo hospitalizovanému v nemocnici na Kramároch, a dievčatku Adelke s detskou mozgovou obrnou a ďalšími ťažkými diagnózami.

Naším cieľom je v tejto tradícii nielen úspešne pokračovať, ale aj ísť príkladom a získavať pre túto nasledovaniahodnú aktivitu ďalšie triedy. Veď nevieme, kedy budeme pomoc a podporu iných potrebovať my sami!

 

Mikuláš v škole

Aj my v škole sme mali Mikuláša.

Zavítal k nám s vrecom plným sladkosti. Nielen deti sa tešili tejto návšteve, ale aj dospelí, pretože sa mohli vrátiť späť do detských čias. 

Ako vidno, veľmi sme poslúchali a o rok sa tešíme na Mikulasa opäť. 

Foto TU

K. Bojkovská

Čítanie v materskej škole

Psíček a mačička v MŠ

Ani tento rok sme nezabudli na čítanie rozprávky pre deti v MŠ. Opäť sme siahli po knihe, v ktorej vystupujú zvieratká. Hoci naše deti vyrastaju na sídlisku, kde je takmer samý betón, prírodu majú veľmi rady, najmä jej štvornohých obyvateľov. A tak sme zostali verní knihe - O psíčkovi a mačičke.

Deti v MŠ na Majerníkovej 60 boli pozornými poslucháčmi a našich " malých hercov" odmenili veľkým potleskom. Tento rok im rozprávku čítali žiaci: Lucka Nemcová  zo 4.B, Lukáš Šuster z 5.B a Diana Žáková zo 7.A.

Malí poslucháči sa s nimi rozlúčili potleskom a milým úsmevom,  ja zas poďakovaním.

M. Kučiaková

 

Deň knižníc 2016

25.október 2016 - Deň knižníc

Výroky žiakov:

 • Deň knižníc je veľmi pekná tradícia v našej škole. Takéto dni sa na iných školách nezvyknú organizovať. Preto si myslím, že v tejto tradícii by sa malo pokračovať aj naďalej, pretože je to zaujímavá forma prinútenia žiakov na čítanie kníh. Zároveň je to aj nácvik vo vystupovaní medzi spolužiakmi, čo robí mnohým  žiakom problém... (Veronika Si., 9.B )
 • Tento Deň okrem iného rozvíja aj fantáziu pri zhotovovaní kostýmu literárnej postavy i vo výtvarnom spracovaní knihy. Je to zaujímavý spôsob donútenia dnešnej počítačovej generácie k čítaniu kníh. (Tibor,9.B )

Žiaci okrem množstva pochvalných slov ku Dňu knižníc vyjadrili aj svoje návrhy na zlepšenie.

Neprezradím ich, žiaci ich sami nájdu v budúcoročnom Dni knižníc. Už teraz sa naň teším.

                                                                                                                                                    M. Kučiaková

Výstava k 72. výročiu SNP

21.-22. októbra sa vo vestibule našej školy konala výstava exponátov z obdobia 2. svetovej vojny. Výstavu pre nás zorganizovalo občianske združenie ,, Klub vojenskej histórie FELDGRAU " http://www.feldgrau.sk/. Pre našich žiakov počas celého dňa bola sprístupnená zbierka exponátov rôznych originálnych predmetov vojenského i osobného charakteru vojakov rôznych armád. Dianie v Európe počas I. a II. svetovej vojny im členovia tohto združenia priblížili aj krátkou prednáškou. Vidieť a dokonca si môcť vyskúšať výzbroj i výstroj vojakov, bol zážitok nie len pre chlapcov. 

Celá výstava mala pre nás ešte jeden rozmer. Medzi organizátormi výstavy boli aj naši bývalí žiaci. Teší nás, keď sa aj po mnohých rokoch stretneme s našimi úspešnými absolventmi.

Široká veréjnosť sa výstavy zúčastnila  sobotu 22.10.2016. Podľa zápisov v kronike našej školy, môžeme konštatovať, že táto výstava zanechala v návštevníkoch pozitívny dojem. 

H. Kačúrová

Mestské včely 2016

Naši žiaci sa zapojili do projektu Mestské včely 2016, ktorého cieľom je umožniť ľuďom, organizáciám a školám sa aktívne zapojiť do záchrany včiel a ostatných opeľovačov priamo v meste. Prispeli pomocou pri výsadbe ovocnych kríkov, osadením hmyzieho hotela a info-tabule v športovom areáli pri našej škole.

Fotografie TU

Viac o projekte na stránke http://www.zivica.sk/sk/mestske-vcely.

Súťaž "NAJ TEKVICA"

 

Pri príležitosti VÝSTAVY OVOCIA A ZELENINY, sme na škole uskutočnili výtvarnú súťaž o NAJ TEKVICU. Súťaž bola určená pre žiakov I. stupňa. Vyhrať mohla len jedna trieda z daného ročníka.

Viac si prečítajte TU.

FOTOGRAFIE VÝSTAVY

Medzinárodný deň jazykov

Dňa 26.9. sme si na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň jazykov. Všetkých deväť  tried  2. stupňa vypracovalo  projekty vo forme plagátov o štátoch, ktoré im boli zadané alebo si sami vybrali.

Viac si prečítate Den_jazykov.pdf

Fotografie projektov

Filmový festival o zdraví

Akcie sa zúčastnili naši žiaci I. a II. stupňa.

Téma pre I. stupeň, bola zameraná na starostlivosť o zúbky a ich hygienu a prevenciu. Organizátori deťom na danú tému premietali rozprávky na záver žiakom predvádzali budúci stomatológovia správny postup pri čistení zúbkov a ich opätovnú starostlivosť.

 Téma pre  II. stupeň, bola zameraná na drogy, drogovú závislosť, prevenciu a dôsledky závislosti, pod názvom " S PERVITÍNOM V KRAJINE KRIVÝCH ZRKADIEL", foto nie je k dispozícii.

 Celá akcia bola sprevádzaná známym moderátorom, odborníkom na knihy pánom Dadom Naďom.

Deťom sa veľmi páčilo, na záver dostali balíček s prekvapením a samozrejme každý dostal zubnú kefku.

Fotografie TU

2015/16

 • Súťaž družstiev mladých zdravotníkov
  17.06.2016 sa konala územná súťaž družstiev mladých zdravotníkov v areáli ÚzS SČK Bratislava – mesto na Miletičovej ulici.
   
  29.06.2016 15:32 | viac »
 • Vernisáž výstavy "Len fotografia nestačí"
  Vo vestibule školy sa  16. 6. 2016 uskutočnila vernisáž výstavy fotografických prác a kresieb našej talentovanej žiačky Lucky Skyvovej. Foto TU
  27.06.2016 22:41 | viac »
 • Mestský med 2016
  Prvý bicyklový medomet na Slovensku v pondelok 20. 6. 2016 prezentovali vo Vodárenskom múzeu v bratislavskej Karlovej Vsi. Bolo to v rámci projektu Mestské včely, od roku 2014 ho realizuje mimovládna nezisková organizácia Živica. 

   
  25.06.2016 00:57 | viac »
 • Obvodné kolo BIO
  10.5.2016 sa na našej základnej škole uskutočnil 50. ročník OK BIO kategórie D.
  Žiaci z deviatich škôl IV bratislavského obvodu si prišli overiť svoje vedomosti
  z oblasti botaniky, zoológie i ochrany prírody.

  Našu školu úspešne reprezentovali O. Kýška z 6.A triedy, ktorý sa umiestnil na
  II. mieste a  M.Brezovič z 7.A triedy, ktorý obsadil 7. Miesto.
  I. Masaryková
  24.06.2016 08:19 | viac »
 • 8. A na EKOTOPFILM-e
  Dňa 18.5.2016 žiaci 8.A triedy navštívili Junior festival  Ekotopfilm –Envirofilm. V rámci filmového a interaktívneho programu sa deti dozvedeli zaujímavé informácie o separovaní odpadu a zdravej výžive. Ich zážitok umocnil i malý ihličnatý stromček,  ktorý dostala trieda do starostlivosti.
  I. Masaryková
  24.06.2016 08:16 | viac »
 • Zber papiera v tomto školskom roku bol ukončený. Pokračujeme na budúci školský rok. 

  Vyhodnotenie podľa tried si pozrite TU

  Foto z odmeňovania TU

  22.06.2016 22:19 | viac »
 • 7. A a 4. B vo vysokoškolských laboratóriách
  Žiaci 7. A a 4. B navštívili v piatok 10. júna Laboratória vysokých napätí FEI STU. Dozvedeli sa mnoho vecí o elektrickej energií, jej výrobe a alternatívnych zdrojoch. Odborníci zaviedli žiakov aj do skúšobní a porozprávali im o bezpečnom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami. Nakoniec žiaci videli, ako vzniká blesk.
  Fotografie TU 
  11.06.2016 23:07 | viac »
 • 8. A vo včelnici
  Dňa 1.6.2016 žiaci 8.A triedy navštívili včelnicu na Vodárenskej ulici.
  Vypočuli si pútavé rozprávanie pani Ježekovej zo Živice o chove, živote a význame včiel. 
  22.06.2016 22:24 | viac »
 • Vyhodnotenie krajského kola CHO
  Zuzana Kubovčíková, žiačka 9. A, si 31. 5. 2016 na vyhodnotení CHO na Prírodovedeckej fakulte UK prevzala diplom za 2. miesto v krajskom kole CHO v kat. D. Zuzke srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na strednej škole.
  29.06.2016 15:37 | viac »
 • Siedmaci a chémia
  Voda miluje chémiu

  V laboratóriu Hókus-Pókus firmy BASF v Bratislave si 6.6.2016 žiaci 7. A a 7. B vyskúšali zaujímavé pokusy. Veľmi sa im páčilo a naučili sa veľa nového. Ďakujeme p. Silvii Tajblikovej a jej spolupracovníčkam za zážitkové učenie.
  Foto TU
  29.06.2016 15:36 | viac »
 • Žiaci 1. A sa dozvedeli ako sa ilustruje kniha pre deti.
  09.06.2016 22:42 | viac »
 • V sobotu 21.5.2016 v rámci upevnenia a rozvíjania vzťahov zorganizovali rodičia 1.A dlho očakávanú opekačku.

  Rodičia Malinovci a Pokorný vstali skoro ráno, aby obsadili ohnisko.

  Pani Jedličková a pán Chorváth zorganizovali pre deti rôzne súťaže s hodnotnými cenami.Mamina Terezky Benčičovej pomaľovala / potetovala /nielen deti, rodičov, ale aj pani učiteľky.Všetci priniesli napečené dobroty a pohostili aj rodičov a deti z iných tried, kt. sa k nám pridali.

  Akcia sa vydarila a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.
  Viac na facebookovskej stránke 1. A
                                                                
  N.Michálková, tr.uč.
  09.06.2016 22:50 | viac »
 • Deň narcisov
  Naši žiaci sa každoročne zapájajú do zbierky organizovanej Ligou proti rakovine nielen ako prispievatelia. Niektorí žiaci za asistencie pani učiteľky ako dobrovoľníci s pokladničkou zbierajú peniaze a rozdávajú narcisy. Výsledok zbierky NARCIS_(1)(1).pdf
  29.06.2016 15:34 | viac »
 • Dobrovoľnícka činnosť ôsmakov
  Žiaci z 8. ročnika pod vedenim p. Gabaja v tímovej práci odrobili za 3 dni spolu 85 hodin v šatniach.
  16.05.2016 15:59 | viac »
 • Deň Zeme v Prírodovednom múzeu
  22.4.2016 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili akcií, ktoré poriadalo Slovenské národné múzeum pri príležitosti Dňa Zeme.
  Vypočuli si zaujímavú prednášku "BARCODING - čiarový kód života" od dr. Kautmanovej.
  Prezreli si výstavu "Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov", na ktorej mohli vidieť aj známu "čiernu vdovu" a najväčšieho pavúka sveta vtáčkara.
  Na výstave "4 milióny v múzeu sa oboznámili s najcennejšími zbierkovými predmetmi od roku 2000.
  Žiakov zaujala v závere interaktívna výstava o Zemi ako vesmírnom telese, ktorej súčasťou boli rôzne pokusy a pozorovania pod vedením odborných lektorov.
  Foto TU
  M. Kavacká
  12.05.2016 15:22 | viac »
 • 8. B na Železnej studničke
  Dňa 22.apríla sme oslávili Deň Zeme výletom na Železnú studničku. Žiaci 8.B viackrát dokázali, že príroda a pekné prostredie im nie je ľahostajné - patria medzi našich najaktívnejších pomocníkov pri skrášľovaní okolia školy v rámci dobrovoľníckej práce a tak sme Deň Zeme strávili v prebúdzajúcej sa krásnej prírode Železnej studničky.
  Prikladáme pár fotiek na pripomenutie tohto príjemného dňa TU
  10.05.2016 12:26 | viac »
 • Jarná brigáda II
  O pokračovaní jarného upratovania si prečítajte TU
  21.04.2016 22:17 | viac »
 • Beh Malý Devín
  V sobotu 10. apríla  odbehli beh Malý Devín p. učiteľky Martina Výbošťoková a Katka Bojkovská, 6 žiakov 1. A a jedna žiačka 2. A za veľkej podpory a povzbudzovania rodičov. 
  Atmosféru a nadšenie si pozrite TU
  13.04.2016 21:00 | viac »
 • Englishman on the Road - Angličan na cestách
  „Angličan na cestách“ opäť aj u nás.
  Dňa 11. 3. naša škola privítala na svojej pôde už po tretíkrát vzácneho hosťa z Veľkej Británie. V rámci projektu “   Englishman on the Road“  sa žiakom piateho až deviateho ročníka prihovárala v ľubozvučnej angličtine sympatická lektorka jazykovej školy v Manchesteri – Miss Emer Dennehy.
  28.03.2016 23:40 | viac »
 • Póla radí deťom
        Žiaci 1. ročníka sa stretli s pani Kpt. PaedDr. Martinou Kocsiovou, príslušníčkou PZ SR v rámci projektu " Póla radí deťom ". Bližšie informácie sú na https://zsadubceka.edupage.org/text21/?
  Foto TU
  28.03.2016 22:57 | viac »
 • Výchovný koncert 1. stupeň
  Na školu k nám zavítal Viktor.
  28.03.2016 22:29 | viac »
 • Chemická olympiáda 2016

  Dňa 11.3.2016 sa konalo OK CHO kategória D, na ktorom našu školu reprezentovali 2 žiaci 9.A triedy.

   
  29.06.2016 15:37 | viac »
 • Dňa 19. februára 2016 žiaci I. stupňa navštívili Slovenskú filhármóniu, Cyklus Hudobná akadémia, 67. koncertná sezóna 2015/2016.
  01.03.2016 14:04 | viac »
 • Karneval
  Karneval 2016
  31.03.2016 14:25 | viac »
 • Biologická olympiáda

  Dňa 3.2.16 sa konalo OK BIO kategória C na ktorom našu ZŠ reprezentovali 2 žiaci 9.A triedy.

  D. Bella sa umiestnil na 2. mieste a postúpil do KK. P. Tazberík obsadil 5. miesto a je úspešným riešiteľom.

  Obom chlapcom blahoželáme a prejeme veľa ďalších úspechov.

  01.03.2016 13:52 | viac »
 • Objavujeme čaro chémie
  1. 2. 2016 na 4. národnej konferencii učiteľov chémie v Nitre prevzal riaditeľ školy PaedDr. Pavol Bernát z rúk štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR PhDr. Romany Kanovskej diplom a ocenenie za prácu Petra Tazberíka - Chemické pivo - za 3. miesto v celoslovenskej chemickej súťaži Objavujeme čaro chémie. Petrovi srdečne blahoželáme.
  Ďalšie fotky TU
  15.02.2016 22:39 | viac »
 • Naši žiaci aj zamestnanci zbierali uzávery z PET fliaš. Vďaka tomu prispeli na liečbu chorých detí.
  11.02.2016 12:41 | viac »
 • Čas premien
  Dňa 12.1.2016 dievčatá 6. ročníka našej školy absolvovali v rámci výchovno-vzdelávacieho  programu o dospievaní, prednášku spojenú s besedou  „Čas premien".  

  Viac  TU
  26.01.2016 20:40 | viac »
 • Exkurzia v Rakúsku
  Dňa 4.12 sa žiaci našej školy (1. A, 1. D, 3. B, 3. C) zúčastnili výletu do Čokoládovne v Kittsee a exkurzie do Veternej elektrárne v Prellenkirchene. Tento deň bol pre nás veľmi zaujímavý a poučný. Nielenže sme sa dozvedeli, že v Rakúsku sa dá dohovoriť rôznymi jazykmi, zistili sme, ako sa vyrába čokoláda, navštívili sme výrobňu a dozvedeli sme sa, že Čokoládovňa HAUSWIRTH je vyhľadávaná. Mohli sme v nej ochutnať, všetko, po čom naše bruško túžilo a odišli sme s taškami plnými dobrôt z čokolády. Exkurzia vo Veterných mlynoch bola zaujímavá. Navštívili sme aj turbínu, kde sme mohli zistiť, aká veľká je v skutočnosti, keď sa k nej postavíme, pretože z diaľky sa nám zdali veľmi maličké. 
  Organizátor: Katarína Bojkovská
  V. Pétery-Lajčáková
  14.12.2015 22:46 | viac »
 • ťaž v rétorike
   
               Každoročne v novembri sa koná celoslovenská súťaž v rétorike pod názvom“ Mládež a odkaz A. Dubčeka.“ Aj naši žiaci sa zúčastnili tejto súťaže, ktorá sa uskutočnila 23.11.2015 v ZŠ Černyševského 8 v Bratislave -Petržalke. Opäť sme ukázali, že na súťaž sme neprišli len kvôli účasti, ale aj dobrému umiestneniu. Svoje rečnícke schopnosti ukázal Peter Tazberík, žiak 9.A triedy, ktorý sa svojímrečníckym príspevkom a vynikajúcim podaním umiestnil na krásnom 2. mieste.

  Srdečne blahoželáme!
  M. Kučiaková
  14.12.2015 22:34 | viac »
 • Deviataci a krimichémia 2
  9.B a krimichémia

  Chémiu podľa Poirota si 26.11.2015 vyskúšali aj žiaci 9.B. O tom, že ich cvičenie zaujalo a chémia ich baví, svedčia fotografie a televízny záznam, ktorý si môžete pozrieť - od 2.10 min.
  http://www.tvr.sk/tvprogram/ruzinovske-spravy/ruzinovske-spravy/2015-11-25-173000


  Fotografie Tu
   
  Helena Vicenová
  11.12.2015 15:21 | viac »
 • Týždeň zdravej výživy
  Počas Týždňa zdravej výživy sa na našej škole tradične organizuje výstava ovocia a zeleniny. Tento rok "týžeň" trval o čosi dlhšie. Prečítajte si o tom viac.
  Fotky TU
  13.12.2015 23:43 | viac »
 • Deviataci na SOŠ chemickej
  Dňa 12.11.2015 sa deviataci našej školy  zúčastnili na Dni otvorených dverí na SOS chemickej vo Vlčom hrdle. Prezreli si priestory školy, oboznámili sa so študijným programom školy a v chemických laboratóriách ich zaujali pokusy i chemické novinky.
  H. Vicenová
  Pozrite si foto tu.
  19.11.2015 00:51 | viac »
 • Naháňanie drakov
  K jeseni neodmysliteľne patrí jedna z veľmi obľúbených činností a to púšťanie šarkanov. Keď je k tomu priaznivý vetrík, o zábavu je postarané. Z toho dôvodu sme tento rok na našej škole zahájili prvý ročník púšťania šarkanov pod názvom „NAHÁŇANIE DRAKOV“.
  Akcie sa zúčastnili žiaci prvého stupňa. Úlohou každej triedy bolo vyrobiť šarkana, odprezentovať ho a následne vypustiť v areáli školy.
  Ako to dopadlo? Počasie bolo nádherné, niektorým vetrík pomáhal šarkana vyniesť do výšky, niektorí sa aspoň tvárili, že vzlietli. Jednoznačne sa všetkým páčilo. Následne sme v priestoroch školy uskutočnili výstavu.

  Už teraz sa tešíme na druhý ročník tejto zábavnej akcie.
  /organizátor V. Pétery Lajčiaková/
  V. Pétery Lajčiaková
  Pozrite si našu fotogalériu tu.
  Výstava šarkanov tu.
  11.12.2015 15:20 | viac »
 • Pasovačka prvákov
  Tak ako po iné roky, aj tento rok dňa 15.10.2015 sme prijímali deti prvého ročníka medzi žiakov našej školy.
  Pán riaditeľ  odovzdal šerpy pani učiteľkám 1.A, 1.B, 1.C, 1.D triedy, ktoré deti odmenili motýlikovým, srdiečkovým, mušličkovým a pusinkovým potleskom. 
  Potom pristúpil k samotnému aktu pasovania. Deťom zaželal veľa úspechov a povolil im písať plniacim perom, ktoré zakúpilo OZ  ABECEDA.
  Po slávnostnom sľube, ktorý zložili nielen prváci, ale aj ich anjelikovia z 3. ročníka, za zvukov  piesne odkráčali do slávnostne vyzdobených tried.
  V triedach deti čakalo občerstvenie. Na nasledujúcej hodine slovenského jazyka deti písali vytúženým plniacim perom a veru, vyučovacia hodina im bola krátka.
  N. Michálková
  Fotodokumentácia tu

  Viac o Sľube prváčikov tu
  26.11.2015 23:53 | viac »
 • 2. A v opere
  3.11. 2015 sme navštívili SND - operu W. A. Mozarta - O čarovnej flaute a iných kúzlach. Zaujala nás krásna hudba a rozprávkový príbeh princa Tamina a princeznej Paminy so šťastným koncom. Múdrosť a hudba navždy víťazia.
  D. Franková
  Fotky tu
   
  17.11.2015 20:45 | viac »
 • Škola v prírode Banská Belá 2. A
  Veľa sme sa naučili - pomocou prstov sme si uplietli náhrdelník, náramok.
  Banská Štiavnica nás očarila svojou krásou a okolitou prírodou. Fotografie tu
   
  D. Franková
  17.11.2015 20:48 | viac »
 • Čítanie v MŠ
  Naši žiaci s p. učiteľkou Kučiakovou navštívili škôlkárov.
  17.11.2015 20:49 | viac »
 • Deň knižníc
  V pondelok 26. októbra sa konal už tradičný Deň knižníc.
  17.11.2015 20:50 | viac »
 • 9. A a krimichémia
  9. A s p. učiteľkou Vicenovou navštívili SOŠ chemickú vo Vlčom hrdle. 
  05.11.2015 21:55 | viac »
 • Spomienka na ŠvP
  Žiakom 3.B a 3.C sa naskytla možnosť vyskúšať si a zahrať hru Kin – Ball. Animátori zo ŠvP SORIKO chceli svoje deti potešiť, a tak za nimi pricestovali a pripravili pre nich zábavné dopoludnie. Naši žiaci sa tak naučili pravidlá novej a u nás zatiaľ neobvyklej hry. Na záver si zahrali turnaj v Kin – Balle.
  05.11.2015 21:59 | viac »
 • V stredu 16. 9. 2015 sa žiaci zúčastnili výchovného koncertu s názvom Ako zachrániť.
  16.09.2015 14:45 | viac »
 • Európsky deň športu
  V utorok 8. 9. 2015 sa naša škola zapojila do projektu Európsky deň športu. 
  05.11.2015 21:58 | viac »